Ölü Veya Diri Velilerden Himmet İstemek Caizdir Diyenlere Ne Demek Gerekir?

SORU: 
“Ölü veya diri velilerden himmet istemek caizdir diyenlere ne demek gerekir?” sorusu, kaderi inkâr eden bir ilahiyatçıya sorulduğunda, bu soruya Ahkaf Suresi 5. ayeti ile cevap vermektedir. Konu ile ilgili alimleri ise müşrik olmakla itham etmektedir. Bu kimsenin görüşleri hakkında bir açıklama yapabilir misiniz?

CEVAP: İlgili sure müşrikler hakkında indirilmiştir. Bu söz konusu olan hoca ayetlere kendi aklına göre anlam vermektedir. Mümin ve muvahhid alimleri “müşrik” olmakla itham ettiği için kendisi küfre girmiş bulunmaktadır. İlgili ayet, mealen:
– “Allah’ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiç bir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin,  onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur.” (Ahkaf-5)

Yukarıdaki ayette sözü edilen; “Putlara dua etmekle” vesile ile Allah’tan yardım istemeyi birbirine karıştıran bu aklı karışık adam, görüldüğü üzere ayetlere yanlış anlam vermektedir. Peygamberleri, velileri ve şehitleri ölü sayan şeytanın yolunda giden bu sözde ilahiyatçı, Kur’an’ı okumakta fakat; basireti kapalı olduğu için anlayamamaktadır.. Oysa ki, şehitlerin ölmediği Bakara Suresinde ve Peygamber Efendimizin ölmediği Ahzap Suresi 49’da zikredilmektedir.
Bakara Suresi ayet 154 mealen:
– “Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz sezemezsiniz.”
Peygamberler -haşa- ölü olsaydı, Allahu Teala Peygamber Efendimize (s.a.v.) salavat okumamızı emreder miydi? Salavatla ilgili ayeti kerime, mealen:

-“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.” (Ahzap-56)
DAMLA SU
Allah’ın Rasulü buyurdular ki;
“Cuma günleri bana çok salevat okuyunuz! Bunlar, bana bildirilir” buyruldu. “Öldükten sonra da bildirilir mi?” denildik de;
Toprak, peygamberlerin vücudunu çürütmez. Bir mü’min bana salevat okuyunca, bir melek bana haber vererek, ümmetinden falan oğlu filan, sana selam söyledi ve dua etti der” buyurdu.  (İbn-i Hibban, İbn-i Mace ve Ebu Davud)

Peygamberler ve veliler hatta müşrikler bile kabirlerinde ölü değildirler. Zira Kur’an Firavun ve kendisine tabi olanların sabah ve akşam ateşe sunulduğundan söz etmektedir. Konuyu bağlayacak olursak, bu tür anlayış fukarası sözde ilahiyatçı kimselerin Kuranı anlamaktan ne kadar uzak olduklarını ağızlarından ve kalemlerinden sarf ettikleri cümlelerden bariz olarak görülmektedir.
Herkese hidayet Allahu Tealadandır.

(Visited 148 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın