Hayrı Ve Şerri En İyi Allah Bilir

Köyün birinde yaşlı bir adam varmış. Çok fakirmiş. Ama o kadar güzel bir ata sahipmiş ki padişah bile onu kıskanırmış. Padişah at için ihtiyara çok para teklif etmiş ama adam atını satmaya yanaşmamış.

– Bu sadece bir at değil benim için. Bir dost. İnsan dostunu satar mı hiç, demiş. 

Ancak bir sabah kalktığında atını ahırda bulamamış. Haberi alan köylüler, ihtiyarın başına toplanmışlar. 

– Bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Padişaha satsaydın ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Şimdi ne paran var ne de atın, demişler. 

İhtiyar sakince dinlemiş: 

– Karar vermek için acele etmeyin, demiş. Sadece ‘At kayıp’ deyin. Çünkü gerçek bu, ondan ötesi sizin yorumunuz. Atımın kaybolması kötü mü oldu yoksa iyi mi? Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkasının nasıl geleceğini kimse bilemez. 

Köylüler ihtiyarın verdiği cevaba kahkahalarla gülmüşler. Ardından da evlerinin yolunu tutmuşlar. 

Kısa bir müddet sonra, at bir gece ansızın dönüvermiş. Üstelik yalnız da değilmiş. Yanında tam on iki tane de vahşi at varmış. Bunu gören köylüler toplanıp ihtiyardan özür dilemişler. 

– Sen haklı çıktın. Atının kaybolması felaket değil, bir nimetmiş senin için. Atın çalınmadığı gibi, peşine de bir sürü vahşi atı takıp geri döndü. Şimdi bir at sürün var, demişler. 

– Karar vermek için yine acele ediyorsunuz, demiş ihtiyar. Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek bu. Ondan ötesini henüz bilmiyoruz. Bu daha başlangıç.

Köylüler bu sefer ihtiyarla dalga geçmemişler ama içlerinden “Bu adam sahiden deli” diye geçirmişler. 

Bir hafta geçmeden ihtiyarın oğlu, vahşi atları terbiye etmeye çalışırken attan düşmüş ve ayağını kırmış. Köylüler yine gelmişler ihtiyarın yanına:

– Bir kez daha haklı çıktın. Bu atlar sana hayır getirmedi. Onların yüzünden oğlun bacağını kırdı, demişler.
– Siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz, diye cevap vermiş ihtiyar. O kadar acele etmeyin. Oğlum bacağını kırdı. Gerçek bu. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Ama acaba ne kadar doğru?

Birkaç hafta sonra, ülke düşman saldırısına uğramış. Padişah son çare olarak bütün gençleri askere çağırmış. Köye gelen askerler, ihtiyarın oğlu dışındaki gençleri askere almışlar. Oğullarından ayrılmak, tüm köylüleri fazlasıyla üzmüş. Yine ihtiyara hak vermişler:

– Oğlunun bacağı kırıldı. Bu sayede o askere alınmadı. Şimdi yanında. Oysa bizimkiler çok uzaklarda. Oğlunun bacağının kırılması kötü değil, iyi bir olaymış meğer, demişler.

– Siz erken karar vermeye devam edin, demiş ihtiyar ve eklemiş. Oysa ne olacağını kimseler bilemez. Bilinen bir tek gerçek var: Benim oğlum yanımda, sizinkiler askerde. Ama bunların hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğunu sadece ALLAH biliyor.

-“Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.” (Bakara S.-216 )

(Visited 613 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın