Oy Vermek Haram mıdır ?

Ayet- Siz doğru yolda olduğunuz takdirde...SORU:

Hocam iyi günler. Hizbul Tahrir örgütü, “seçimlerde oy kullanmak haramdır” diye açıklama yapmış. Demokratik seçimlerde oy kullanmak haram mıdır?

CEVAP:

Hizbul Tahrir denilen örgüt, Allah’ın düşmanlarının ekmeğine yağ süren bir maşadır. Oy vermek demek o sistemin veya o siyasi partinin her işini beğenmek anlamında değildir ki küfre sebep olsun. Oy verilen kimseler ehil değilse, ehveni şer olana vermek gerekir.  Hiç oy vermemek ise, hiç ehil olmayanların iş başına gelmesine sebep olmaktır ki bu büyük vebaldir.
Buna sebep olanlar ise, Allah katında ağır bir vebal yüklenmiş olur.
Bunların iddia ettiği gibi oy kullanmak asla küfür değildir. Hatta iyilerin başa geçmesine çalışmak dinimizin emridir. Bütün partiler kötü olsa da yine oy kullanmalıdır. Çünkü Mecellenin 29. maddesinde (Ehven-i şerreyn ihtiyar olunur) buyuruluyor. İki şerden, iki zararlıdan daha az zararlı olanı tercih edilir. Daha kötüsünü önlemek için, ondan daha az zararlıyı tercih etmek gerekir. En kötünün başa geçmemesi için, elbette zararı az olana oy vermek gerekir.

 

(Visited 1.027 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın