Peygamber Efendimizin Ölüleri Diriltme Mucizesi-2

    Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimize üç kişi gelip, birisi;

osmanlı mezarları-” Ey Muhammed, Hazret-i İsa ölüyü diriltirdi, senden böyle bir mucizenin sadır olduğu bilinmiyor” dedi.
Rasulullah, o sırada uzak yerde bulunan Hazret-i Ali’yi çağırdı. Cebrail (aleyhisselam) Rasulullah’ın sesini Hz. Ali’ye ulaştırdı. Hz. Ali hemen geldi. Bunun üzerine Yahudi alimlerinden Yusuf bin Ka’b’ın kabrine bunlarla beraber gitti.

Rasulullah orada bulunan kişiye:

”Buna seslen, Allah’ın emriyle sana cevab verir” buyurdu.

   O zat üç kere çağırdı. Her birinde kabir birer parça yarılıp, üçüncüde:
-“Allah’ın izniyle kalk” dediğinde, kabirden bir ihtiyar çıktı.
Başından yüzünden tozlarını silkip:

-”Ben Yusuf bin Ka’b’ım ki, Yemen padişahı olan Tübbe’ buraya geldiğinde, çok nasihat edip, fesaddan ve insanları öldürmekten men’ etmiştim. Öleli üçyüz seneden çok oldu. Şimdi bana bir melek gelip: “Kalk ahır zaman peygamberi Muhammed’i tasdik eyle! Bir gurub gelip, onu tekzib edip, ondan mu’cize isterler” diye bir ses işittim” dedi.
Orada bulunanlar:
-” Yusuf’u yine kabrine gönder” dediler.
Onun üzerine orada bulunan
Hazret-i Ali, bazı şeyler okudu. Yusuf kabrine girip, kabir kapandı.

 

   

(Visited 177 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın