Peygamberlerin Tebliğini İşitmeyen Kimseler Sorumlu mu?

cicek-cay-kasigimSORU: İki peygamber arasındaki döneme fetret devri deniyor. Peki günümüzde fetret ehli olabilecek kimseler var mıdır hocam? Bu kadar teknoloji ve internet çağındayken.
Bir de hadisler günümüze kadar nasıl ulaşmış hocam?
Peygamberimizin vefatından sonra mı yazıldı hadisler? Eğer öyleyse nasıl hatırladı onu sahabeler?

CEVAP: Merve Su hanım. Günümüzde de fetret ehli kimseler olabilir. Afrika’nın ücra köşelerinde dünyada olup bitenlerden bihaber yaşayan insanlar yok değil. Bu konuda iki tür içtihat var. Birincisinde bu gibi kimseler tevhitten ve kul haklarından sorumlu olacaklar. İkinci bin yılının müceddidi İmamı Rabbani hazretlerinin içtihadına göre ise, bunlar tevhid ve ibadetlerden sorumlu olmayacaklar. Sadece kul haklarından sorumlu olacaklar. Nitekim ayeti kerimede şu mealde buyrulur:
Biz bir Peygamber göndermedikçe, hiç kimseye azab edecek değiliz. ” (İsra/15)
Hadislerin yazılması konusuna gelince,  Peygamberimiz Kuran’ın ilk nazil olduğu dönemde Kuran’la hadisi şeriflerin karışmaması için hadislerin yazılmasını yasaklamıştı.
Daha sonra bu yasağı kaldırdı. Buna karşın hadisi şeriflerin çok azı Peygamberimiz döneminde yazılmıştı. Eshaptan hadisleri ezberleyen hadis alimlerinden naklen hadis alan tabiiin alimleri onları yazıya geçirmişlerdi. Bunlar Hasanı Basri, Süfyanı Sevri, İmamı Azam ve ehli beyt imamları olan Hz. Ali’nin torunları gibi sağlam güvenilir alimlerdi.
Tabiinden sonra gelen tebe-i tabiin alimlerinden İmamı Buhari ve diğer hadis alimleri bu değerli alimlerden naklen aldıkları hadisi şerifleri birer kitapta toplamışlar ve bunlara o devrin uleması altı sahih kitap anlamına gelen Kütüb-ü Sitte demişlerdir. Bunların dışında da sahih hadisler vardır ama en çok kaynak gösterilen bu hadislerdir.

(Visited 129 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın