Receb Ayı ve Önemi

cm575757565Peygamber(sallallahu aleyhi ve sellem )efendimiz buyurdular ki, mealen;
اللهم بارك لنا في رجب و شعْبان و بلغْنا رمضان   (Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa’bân ve belliğnâ ramezân.) Mealen;
” Allah’ım bize recebi ve şabanı mübarek kıl ve bizi ramazana erdir.”
(İbn-i Hanbel Müsned 1/259)
” Receb ayında Allah’a çok istiğfar edin; çünkü Allahü teâlâ Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkleri vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.” (Deylemi)

 ”  Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir.” (Miftah-ül-cenneh)

  ” Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.” (Ebu Ya’la)

 “Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.” (İ.Asakir)

  “Receb büyük bir aydır. Allahü teâlâ bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutan, bir yıl(nafile) oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allahü teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, “Geçmiş günahların affoldu” der. Receb ayında Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti.” (Taberani)

       Receb ayında yapılan dua kabul edilir, hatalar affedilir. Günah işleyenin cezası da kat kat olur.

BİR MENKIBE:
Hazreti İsa(aleyhisselam) zamanında genç bir delikanlı ile genç bir kız bir gece zina yapmak niyeti ile bir araya gelirler ve genç adam elbiselerini çıkartıp pencereye bakar ve hilali görünce kıza sorar:
– ” Bu hangi aydır”
       Kız:
– ” Receb ayıdır”deyince, genç adam:
– ” Atalarımızdan işittim receb ayında günah işlenmez”der ve zina yapmaktan vazgeçip, elbiselerini giyerek orayı terk eder.
      Bu gencin receb ayına göstermiş olduğu hürmetten dolayı Cenab-ı Rabbul-âlemîn  durumu hazreti İsa’ya vahyeder ve o genci ziyaret etmesini ve selamını söylemesini emreder. Genç adam Receb ayına saygı göstermesi sebebi ile Allahu tealanın peygamberini yanına göndermesinden çok müteessir olarak müslüman olur.

(Visited 217 times, 2 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın