Safer Ayı Bela Ayı mıdır..?

Şeytanın Hileleriİslam’da uğursuz ay ve gün yoktur. Bela ve musibetler Allah’ın dilediği ay ve zamanda tecelli eder. Belalar en kutsal gün olan cuma günü dahi olabilmektedir. Bazılarınca safer ayında İlâhî ikazların yoğunlaştığı kabul görse dahi, o ayların musibet ve uğursuzluk ayı olarak tanınmasının yanlış olduğunu, Allah’ın Rasulü’nün (s.a.v.) bu mevzudaki hadislerinden bilmekteyiz.

İslam’dan önceki cahiliye Arapları, safer ayını uğursuz ay olarak bilirlerdi ve bu ayda umre yapmanın haram olduğuna inanırlardı. Peygamber (s.a.v.) efendimiz ise;
“ Umre her zaman helâldir!” (Buhari, Hac, H. No:777)  buyurarak bu aya atfedilen uğursuzluk inancını kırmıştır.
Ancak, bu ayda  yapılacak işlerin başarısızlıkla sonuçlanacağı, yapılan evliliklerin uzun ömürlü olmayacağı gibi inançların, cahiliye Araplarından kalma batıl inançlardan olmasına karşın halen halk arasında bu tür itikatlara rastlanılmaktadır.

Peygamber(s.a.v.) efendimiz bir hadislerinde şöyle buyurmuştur:
” İslâm’da teşe’üm (uğursuz sayma, kötüye yorma) yoktur; en iyisi tefe’ül (iyiye yorma) dır.”
(Buharî, Tıb, 54)

Bir başka hadisi şerifteyse şöyle buyurmuştur:
” Eşya da uğursuzluk yoktur, Safer ayında uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur.”
(Müslim, Selâm, 102)

(Visited 131 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın