Selefiyecilik, Mealcilik, Vehhabilik ve Dinde Reformculuk İngiliz Projesidir

“Tek kaynak Kur’an” deyip Sapıklar
Peygamberimizi devreden çıkarmak isteyen Selefiyeci Mealciler, Dinde
Reformcular, Fetöcü vatan hainleri 150 yıllık İngiliz projesidir.
Bunların bir çoğu kime hizmet ettiğini bilmeden İslamı içten yıkmaya çalışmaktadır. Bunların arkasındaki münafıklar ise Müslümanların birlik ve beraberliğini sağlayan Peygamberimizin yolu olan Ehli Sünneti yok edip Müslümanların bölünüp parçalanmasını sağlayarak, Siyonist ABD ve Haçlı Avrupa’nın İslam ülkelerini işgal etmesini kolaylaştırmaktır…

Osmanlıyı Vehhabilik, Dinde Reformcu Masonluk ile bölünmesine sebep olup, hiç yok yere Balkan ve Birinci Dünya Savaşına sokarak koca imparatorluğu yok etmişler,  daha sonraları Afganistan, Irak ve Suriye gibi ülkelerinin işgal edilmesine ve milyonlarca Müslümanın kanının dökülmesine sebep olmuşlardır.
Bunların en arkasındaki karanlık güçler buraların yeraltı kaynakları ve petrollerini bu şekilde sömürerek Müslümanları birbirlerine kırdırmaktalar.
Vehhabiler Allaha mekan tayin ederek Hak yoldan saptılar. Masonik Reformcular, ayetleri aklılarına göre yorumlayıp onlar da okun yaydan çıktığı gibi dinden çıktılar. Selefiyeci kelpler de müşrikler için inen ayetlerin manasını çarpıtıp yanlış mana vererek ehlisünnete müşrik diyerek kafir oldular.

DEAŞ’ın da zemini sayılan selefiyeciler “Oy kullanmak küfürdür”, “T.C. Mahkemelerine gitmek şirktir” diyerek ülke içindeki bölücü ve dinsiz partilerin ekmeğine yağ sürmeye çalışmaktadır bu ABD ve İngiliz kelpleri.
NOT:
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
ALTTAKİ LİNGİMİZİ TIKLAYINIZ:
http://www.islamdergisi.com/akaid/allahin-hukmu-ile-hukmetmeyenler-kafir-midir/

(Visited 195 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın