Şeytanın Fısıltıları

ŞEYTAN ile GENÇ ÂBİD (İbadet eden kimse):ŞEYTANIN VESVESESİ

Genç bir âbid kollarını abdest almak için sıvadığında şeytan ensesinden yaklaşır ve şöyle der:
-” Daha yaşın genç ne bu telaş.? İlerde kılarsın.”
Genç âbid bu olumsuz telkinin şeytan tarafından olduğunu anlar ve içinden ona şöyle der:
-“Ölüm genç, ihtiyar diye ayırmaz”
Şeytan şöyle fısıldar:
-“Allah Rahmandır, affedicidir. Sonra nice günahkârlar var. Allah hangi birisinin hesabını görecek” der.
Âbidin aklına İmamı Azamın şu sözü gelir ve şöyle der:
-“Sen hiç elindeki zehri içerek şifa bulanı gördün mü? Günah işleyerek Allah’ın affını beklemekte bunun gibidir. Sonra, Allah Kur’an’da hepinizin hesabını görmenin bir kişinin hesabını görmek gibi olduğunu” buyurdu.
Şeytan bu kez genç âbide şöyle fısıldar:
-” Aman sende, gidip te gelen mi var? Kıl, kıl, boşa. Önü yok sonu yok” der.
Genç âbid:
-” Peygamberimiz(s.a.v.) mi’rac gecesi ahirete gitti geldi. Hem biz bir karşılık bekleyerek ibadet etmiyoruz. Tek amacımız Allah’ın rızasını kazanmaktır.” diye cevap verir.
Şeytan:
-“ Ne malum gidip geldiği “ diyerek genç âbidin içine şüphe sokmak ister.
Genç âbid:
-“ Allah’ın Peygamberimize indirdiği Kur’an, onun peygamberliğinin en bariz delilidir.” der.
Şeytan:
-“ Ey genç âbid! Sen gerçekten tanıdığım âbidler içinde Kur’an’ı çok iyi bilen büyük bir âlimsin. Beni ancak senin gibi âlimler alt edebilir.” der.
Genç âbidin aklına, bir zamanlar Cüneyd-i Bağdadi hazretlerini şeytanın düşürmek istediği tuzak gelir ve şu cevabı verir:
-“ Ey lanetli şeytan! Şimdi de bana gurur vererek beni kibre mi düşürmek istiyorsun? Senin şerrinden Allah’a sığınırım. Ben sadece âciz bir kulum. Allah bunları kalbime ilham etmeseydi sana hiçbir cevap veremezdim. Zira hidayet ancak Allah’tandır.” der ve hiçlik elbisesini giyerek şeytanın şerrinden Allah’a sığınarak şeytanın şerrinden Allah’ın muhafazasına girer.
Şeytanın varlık elbisesinden kurtulanlara yapacağı bir şey yoktur. Bütün günahlara da gölge varlık sebeptir.

(Visited 323 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Şeytanın Fısıltıları” üzerine 5 yorum.

  1. Bütün günahlarada gölge varlık sebeptir. Şeytanın varlık elbisesinden kurtulanlara yapacağı bir şey yoktur. Subhanallah… ne kadar güzel söz. Aklıma Seyda Raşid hazretlerinin sözü geldi… bu kapı yokluk kapısıdır. Hiçlik kapısıdır. Var olmak isteyenler, bu kapıda yokluktan başka bir şey bulamazlar… Allah cc bizi ve tüm dileyenleri yokluk kapısından ayırmasın. Hiçliğini idrak edip hiçliğiyle dahi varlığa benliğe kaptırmasın istikametten rızasından ayırmasın. Varlıktan kurtarsın afiyetle yokluğa uğurlasın. Biz dünya istemiyoruz zaten. Dünya melanettir. Allah bizi kurtarsın. (Kendi nefsimi kast ediyorum) Allah cc rızası için çalışanların mükafatlarını çoğaltsın ecirlerini katlasın. Ben bu dergiyi çok sevdim. Muhsin iyi’yi de çok sevdim. Allah cc onu Rasulullah’a (aleyhisselam) komşu eylesin.

  2. Cok guzel bir yazi. Şeytan her saniye her dk vesvese getiriyor zaten…Kuran-i Kerim de, denildi gibi…

    “Hiç şüphesiz ki şeytanın hîlesi (kurduğu düzeni, tuzağı), zayıftır.” (Nisâ Sûresi: 76)

    Bu tuzagi biz adam gibi ogrensek iste o zaman seytan hicbir sey yapamaz,ama adam gibi ogrenmekte, ALLAHIN hak yolunda yurumektir, ilim sahibi ogrenmektir…

    ALLAH bizi sapiklardan, sapitanlardan, ahireti unutup ahireti kaybedenlerden, sabredemiyenlerden eylemesin. ALLAH bizi, hayirli muminlerden, hayirli genceerden, sabredenlerden, onun RIZASINI kazananlardan ve onun yolunda yuruyup sehit olanlardan eylesin.

    1. Âmin yâ Rabbelâlemîn! Bihürmeti seyyidilmuselîn. Selam ve huzur üzere kalınız.

Bir cevap yazın