Şükür Nedir?

Şükür, Allahü teâlânın verdiği nimetleri yerinde sarf etmek, günahlardan kaçınmaktır. İnsan, Rabbin verdiği nimetlerle günah işlerse, nankörlük etmiş olur. Âyet-i kerimede buyuruluyor ki:

-” Bana şükredin, nankörlük etmeyin! (Bekara-152)
Nankörlük; şükretmemek, nimetleri Allahü teâlâdan bilmemek demektir.
Şükür, hem eldeki nimeti yok olmaktan kurtarır, hem de yeni nimetlere kavuşturur. Kısacası şükür, İslam’a uymak demektir…
Herkes, içinde bulunduğu nimetin kıymetini bilmelidir! Nimetin kıymeti bilinirse, artar, bilinmezse elden gider. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
-” Allahü teâlâ, bir kimseye nimet verir ve insanların ihtiyaçlarını ona düşürür de, o da onların ihtiyaçlarını gidermezse, nimeti yok olmaya mahkûmdur.” (İbni Neccar)
Işık Ol
Bir zamanlar zengin bir adam vardı. Kendisine mükellef bir sofra hazırlanmıştı. Kızarmış tavuğun kokusu bütün sokağı kaplamıştı… Bu sırada, oradan geçmekte olan aç bir fakir, kokunun geldiği evin kapısını tıklattı ve yiyecek bir şeyler istedi. Cimrilik eden adam, o fakire bir şey vermeden geri çevirdi…
Cimriler genelde geçimsiz insanlardır. Bu adam da geçimsiz biriydi. Bir müddet sonra hanımı ile arasında bir anlaşmazlık çıktı. Kadıncağızın artık canına tak etmişti. Kocasından ayrıldı ve başka birisi ile evlendi…
Aradan seneler geçmişti. Kocasından ayrılan o hanım bir gün yeni eşiyle yemek yiyordu. Bu sırada bir fakir gelip onlardan yiyecek bir şeyler istedi. Adam tam yemek üzere olduğu mis gibi bir kızarmış tavuğu gelen fakire verdi. Kadın, onu tanımıştı. Evet, gelen adam, eski kocası idi. Böyle fakir ve perişan bir hâle düşmüştü. Bu durumu kocasına anlattı. O da şöyle cevap verdi:
-Allahü teala ona birçok nimet vermişti. Buna rağmen bütün o şükür vazifesini yerine getirmedi. Bu sebeple cenâb-ı Hak, onun malını, mülkünü elinden aldı; hatta hanımını, yani seni de bana nasip eyledi…

(Visited 294 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın