Yaratılış Gerçeği

19707_429486187128764_596929620_n

NOT: “Kur’an Tek Kaynak MıdırYazısını okumak için alttaki adresi tıklayabilirsiniz:
http://www.islamdergisi.com/genel/kuran-tek-kaynak-midir/

ALLAH’ın K U D R E T İ :
Evinin penceresinden sokağı seyreden iki kardeşten sokağa daha önce çıktığını hatırlayamayacak kadar küçük olan çocuk, büyüğüne sorar:
-” Abi, bu havada uçuşan yaprakların kanatları mı var da böyle havada uçuşuyorlar.” der.  

Büyük çocuk ise, yaprakları havalandıran gücün rüzgar olduğunu bilir ve:
-” Hayır onların kanatları yoktur ancak; dışarıda kendisini göremeyip de  hissettiğimiz rüzgar denilen bir enerji vardır. İşte bu yaprakları o rüzgar havalandırıyor.” der.
Onları seyreden yaşlı ve tecrübeli dede ise, yaprağı rüzgar vesilesi ile hareket ettiren gücün ardında ezeli bir iradenin varlığının bilincinde olduğu için konuya girer:
-” Evladım, akıl derki; “o rüzgarında ötesinde bir irade vardır. O da rüzgar gibi görünmez ama sezilir ve bilinir. O Allah’ın iradesidir. Şayet rüzgar iradesiz bir güç olsaydı, kainatta oluşumlar olmaz sadece bozuşumlar olurdu.”
Büyük torun :
-” Dede burayı biraz açar mısın?” der.
Dede:
-“Evladım, bak şu dünyaya, bir taraftan doğanlar bir taraftan ölmektedir. Yeniler eskiyor. Ortaya yeni yeni canlılar çıkıyor. İşte oluşum ve bozuşum bunlardır.  Allah’ın iradesi olmadan yaprak yaprağın üzerine dahi düşemez.” der.
Yaratılış gerçeğine aklını çalıştırmayan bir kimse ise, akılsız ve bilinçsiz atomların akıllı birileri gibi anlaşıp bir araya gelerek molekülleri oluşturduğunu, moleküllerin de kendiliğinden bir araya gelerek hücreleri, hücrelerinde bir araya gelerek organları, organlarında kendiliğinden bir araya gelerek akılsız çamurdan akıllı varlıklar olan insanları oluşturduğu zannına kapılır ki, tıpkı o küçük çocuğun gizli güç rüzgarın yaprakları sürüklediğini görememesi gibi…
Allahu Teala aklını çalıştırmayıp yaratılış gerçeğine kör kalanlara şöyle hitap eder:
-“Yoksa onlar, hiçbir şey olmadan yaratıcısız mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?” (Tûr-35)

(Visited 205 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın