Yemin ve Oruç Kefareti

 

A- YEMİN VE KEFARETİ :

ŞU SÖZLERİ SÖYLEMEK YEMİN OLUR:
Allah’a ahd ediyorum [söz veriyorum].
Allah’a misak ediyorum [sözleşmede bulunuyorum].
Allah’a ant veriyorum.
Allah hakkı için.
Yemin ediyorum.
Yeminim olsun.
Ahdım olsun.
Nezrim olsun.
kuran

 YEMİN ÇEŞİTLERİ:

Üç çeşit yemin vardır: Gamus Yemin, Munakide Yemin ve Lağv Yemini.

1- GÂMUS YEMİNİ: Geçmişte yaptığı bir işi inkar ederek, bile bile yalan yere yemin etmektir ki; büyük günahtır. Kefareti yoktur. İstğfar edip tövbe etmesi lazımdır.

2- MUN’AKÎDE YEMİNİ: “İleride yapacağım” veya “yapmayacağım” diye yemin edipte, yeminini bozmakla yapılan yemindir ki, bozulduğunda kefaret gerekir.

a- Zaman bildirilerek Yapılan Yemin: Zamanı gelmeden ölürse yemin bozulmaz. Aksi durumda zamanı gelip de yemininin zıddına o işi yaparsa, kefaret öder.

b- Zaman Bildirilmeden yapılan yemin: “Ali’yi döveceğim” diye yapılan yemindir ki; yemin eden kişi “döveceğim” dediği kimseyi dövmeden ölürse, yemini bozulur, kefaretini varisleri öder. Yemin edenin döveceği kişi, yemin eden tarafından dövülmeden ölürse, yemin bozulur ve kefaret ödemesi gerekir.

c- Şarta bağlanan yemindir.

3- LAĞV YEMİNİ: Yanılarak geçmişteki bir şeyi yapmadığı halde yapmış olduğunu sanarak edilen yemindir. Bunda günah ve kefaret yoktur.

YEMİN KEFARETİ NASIL ÖDENİR?
Yeminini bozan bir köle azad eder veya on fakire bütün bedeni örtecek kadar birer kat elbise verir, veya on fakiri bir günde iki kez doyurur. Ya da, bir fakiri on gün günde iki kez olmak üzere doyurur. Bir fakire on günlüğü bir günde verirse hepsi bir günlük olur. Bu üçünden birini yapmaktan aciz olan kimse, üç gün art arda yemin kefareti niyeti ile oruç tutar .

 B- ORUÇ KEFFARETİ

Kasten Ramazan orucunu bozan bir kimse, 60 gün aralıksız olarak, oruç kefareti niyeti ile kefaret orucu tuttuktan sonra, tutmadığı orucunu ayrıca kaza niyeti ile tutar.

SORU: Yaz aylarında bozulan orucun kazasını ve kefaretini yine yaz aylarında mı tutmalıyız?

CEVAP: Öyle bir emir yok. Ama orucu kaza eden veya kefaret tutan kimsenin sağlık durumu normal ise, uzun ve sıcak günlerde tutması daha faziletli olur. Ama orucunun kefaretini veya kazasını başka günlerde tutması, kabul edilmesi için engel değildir.

(Visited 2.870 times, 2 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Yemin ve Oruç Kefareti” üzerine 52 yorum.

 1. Ben yeminimi bozdum.Kefaret orucu tutacağım fakat ramazan ayına gectigimiz icin farz orucunuda tutmam gerekir . Peki hangi orucu daha once tutmam gerekir?

  1. ÖNcelikle Ramazan orucunu tutman farzdır. Bayramdan sonra kefaret orucunu üç gün üst üste tutarsın

  1. Yemin kefareti orucu ramazan ayında tutmak haramdır ve kabul da olmaz. Bayramlarda tutmak kabul olsa da haramdır. Ramazan ve bayramların dışında tutulmalıdır.

  1. Yeminini bozan bir kimse zengin değilse kefaret olarak üç gün art arda oruç tutmalıdır. Başkasının tuttuğu oruç başkasınadır. Başkası yemek yediğinde biz doyuyor muyuz?

  1. Ramazanın ve bayramların dışında istediğiniz zaman tutabilirsiniz.

 2. Yemini bozan biri ramazan ayında kefaret orucunu tutabilir mi sonradan ramazan orucunu tusa?
  Yeminini bozan kefaretini ramazan ayında tutabilirmi?

  1. Ramazan ayında neden farz olan ramazan orucunu tutmuyorsunuz da kefaret orucu tutmaya kalkıyorsunuz? Ramazan ayında kefaret orucu tutmak büyük günahtır.

Bir cevap yazın