Şeytan İçerdedir Dışarda Aramak Gaflettir.

 

Mevlana
Mevlana

Alllah’a kulluk yapamamak iki şeyden kaynaklanır. Birincisi haram yiyip içmek, ikincisi ise, bilgisizlik ve şeytanın vesvesesine kapılmaktan ileri gelir.
İmam-ı Gazali buyurur ki, bir kimsenin; (Müslüman olduğu halde)kazancının helal olup olmadığını bilmek istiyorsan nerelere harcadığına bakmalısın. Zira haram kazanç meşru yerlere harcanmaz.”
Kazancı haramdan olanlar manen sarhoştur. Sarhoş olanlara ise öğüdün faydası olmaz. Bu tür kimselere oruç, namaz ve zekat gibi ibadetler altından kalkılmaz bir yük gibi çok ağır gelir.
  Allah’a kulluk yapamamanın ikincisine gelince; bunların Allah’ı tanımak ilmi olan ma’rifetullah bilgileri çok azdır. Bu kimselere şeytan askıntı olup bir takım vesveseler vererek kulluk yapmalarına engel olur.
  Bunların bir kısmının zihnine şeytan:
-”İşleri bir toparlarsam ilerde dört dörtlük kulluğa başlarım. Hem daha gencim. Biraz gençliğimi yaşayayım” der.
Şeytanın hilesine dikkat edilirse, vesvese verdiği kişiye; “daha gençsin” demez “daha gencim” der.  ”Daha gençsin” derse ne olur?Böyle derse adam irkilir. Acaba benden başka “bir ben daha mı var içimde” der ve uyanır. Şeytan aldattığı insanı uyandırmamak için öyle sinsice yaklaşır ki, insana bir ömür boyu bu şekilde kendi fikirlerini, insanın kendi fikriymiş gibi benimsetir.  Ya da şeytan o kimseyi Allah’ın affına ve rahmetine güvendirerek :
-”Allah’ın affı ve rahmeti sonsuz. Hem bir tek ben miyim oruç tutmayıp namaz kılmayan canım? Sonra namaz kılanlar kıldıkları namazın ne faydasını görüyorlar ki?” gibi fikirler vererek insanı günah işleme konusunda cesaretlendirir.
  Kişi bu sözleri “kendim söylüyorum” zannettiği için kendini eleştirme gereği de görmez ve bir ömür boyu içindeki şeytandan habersiz olarak onu, hep kendi dışında aramaya devam eder. Oysaki şeytan hep içerdedir.
   İbnu Abbas (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Şeytan insanoğlunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allah’ı zikredince siner, çekilir, gaflet etse vesvese verir.” (Buhârî, Tefsir, Kul eûzu birabbi’nnâs 1.)
  İmamı Azam hazretleri: “Allah’ın merhamet ve affına güvenerek günah işleyenler, elindeki zehri içipte ondan şifa bekleyen kimseler gibidir.” diye buyurmaktadır. Allah’ın affı ve merhameti olduğu gibi intikam ve azabı da vardır.

   Vesveseye kapılan birisini Mevlana hazretleri şöyle anlatır:
Birisi her gece kalkıp Allah’ı anar, O’na kulluk ve dua ederken bir gece şeytan ona der ki:

“Her gece “Allah” deyip çağırmama karşılık beni buyur eden var mı? Bu kadar dua ediyorum da bir tek cevap bile gelmiyor, daha ne zamana kadar dua edip duracağım?” der ve adamın kalbine çaktırmadım zehri döker.

Adamın gönlü kırılır, başını yere koyar ve uyur. Rüyasında ona söyle denilir:
– Kendine gel uyan! Niye duayı, zikri bıraktın ki? Neden usandın ki ?
Adam:
“Buyur’ diye bir cevap gelmiyor ki! Kapıdan kovulmaktan korkuyorum,” der.

Bunun üzerine ona şöyle denir: 

(Ey adam) :
Senin Allah demen, O’nun buyur demesi sayesindedir.
Senin yalvarışın, Allah’ın senin ruhuna haber uçurmasındandır…
Senin çabaların, çareler araman, Allah’ın seni kendine yaklaştırması, ayaklarındaki bağları çözmesindendir.
Senin korkun, sevgin, ümidin Allah’ın lütfunun kemendidir…
Senin her ‘Yarabbi’ demenin altında, Allah’ın “buyur” demesi vardır…
Gafilin, cahilin, caninin durumu, bu duadan uzaktır.
Çünkü “Yarabbi” demeye izin yoktur ona. Ağzında da kilit vardır, dilinde de…
Zarara uğradığı zaman, ağlayıp, sızlamasın diye Allah ona dert, ağrı, sızı, gam, keder de vermez…
B
ununla anla ki, Allah’a dua etmeni, O’nu çağırmanı sağlayan dert, dünya saltanatından çok ama çok daha iyidir… Dertsiz dua soğuktur. Dertliyken yapılan dua gönlün taa derinlerinden kopar…”
Vesselam.

(Visited 449 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Şeytan İçerdedir Dışarda Aramak Gaflettir.” üzerine 1 yorum.

Bir cevap yazın