Hazreti İbrahim’in (aleyhisselam) İmtihanı

HAZRETİ İBRAHİM’İ

sombrero-galaksisi
sombrero-galaksisi

(aleyhis-selam) İMTİHAN EDEN MELEKLER:

Peygamber (aleyhisselam) efendimizden nakledildiğine göre, Allahu Teala İbrahim Peygamberi(a.s.) “Halil(dost)” edindiğinde melekler:
– Ya Rab O’nun gönlünde mal, evlat ve aile sevgisi varken, O nasıl Senin dostun olabilir? Çünkü çok büyük serveti vardır, dediler.
Allahu Teala:
– Onun kalbinde Benim sevgimden başka bir sevgi yoktur; isterseniz onu deneyiniz. Ben bu sınavınızı kendisine bildirmeyeceğim de diye buyurunca, 4 büyük melek birer insan şeklinde yeryüzüne indiler.
İbrahim(a.s.)’ın vadiler dolusu sığır ve koyunu, ellibin tane de çoban köpeği bulunurdu. Buna göre onun malının çokluğu mukayese edilmelidir.
İnsan şekline giren dört büyük melekten biri olan Cebrail(a.s.) İbrahim Peygamberin(a.s.) önünde durarak:
-“Şu dağ, taş üzerindeki mallar ve bu mülk kimindir?” diye sordu.
İbrahim Peygamber O’na şu cevabı verdi:
-“Bu mallar ve bu mülk, Allah’ın bize emantidir.”dedi. Bunun üzerine Cebrail(a.s.)şu zikri yaptı:
-“Subbuhun, Kuddusün ve Rabbunâ ve Rabbul-melâiketi verrûh.” (Rabbimiz Allah en Yüce ve en Kudsî, her eksik sıfattan temizdir, hem meleklerin ve hem Rûh’un(Cebrail’in) Rabbidir.)
Bu zikri işiten İbrahim Peygamber(a.s.) sarsıldı ve lâhuti bir zevkle kendinden binlerce kez geçerek, mest-ü hayran olup nice zaman sonra kendine gelebildi:
– “Ey yabancı ne olur, o zikri bir kez daha yaparmısın?” diye insan suretinde karşısında duran Cebraile yalvardı.
Cebrail O’na :
-“Şu görülen malların üçte birini bana verirsen dediğini yaparım.” dedi.
İbrahim(a.s.):
– Tamam ey yabancı dedi ve Cebrail aleyhisselam bu şekilde üçkez Allahu Tealayı tesbih etti ve dönüp gitmek üzere iken, İbrahim Peygamber O’na seslenerek:
-“Ey yabancı bu malların hepsi senin oldu, niçin bunları almadan gidiyorsun?”dedi.
Cebrail aleyhisselam bunun üzerine silkelenir melek şekline girdi, İsrafil aleyhisselam silkelendi melek şekline döndü ve  diğer iki melekte melek suretine döndüler.
Cebrail aleyhisselam İbrahim peygambere(aleyhisselam) yönelerek :
-“Ey İbrahim biz seni imtihan için gelmiştik. Sen bu tavrınla, gerçekten Allah’ın halili olduğunu isbat ettin.” dedi.

(Visited 5.299 times, 14 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Hazreti İbrahim’in (aleyhisselam) İmtihanı” üzerine 2 yorum.

  1. Iyi günler bu duayı duymuştum. Bir kaç yerde okuduğum kadarı ile hz ibrahim e atfedilen bu olayın doğru olmadığı konusunda düşünceler var. Siz peygamber efendimiz in hadisi olarak nakletmişsiniz. Zihinlerin açıklığa kavuşması amacı ile bu hadise kaynak gösterebilir misiniz . Rica etsem . Tesekkur ederim

    1. Kardeşim bu bir kıssadır. Bununla amel etmek zorunda da değilsiniz inanmak zorunda da değilsiniz. Kaynağını soruyorsun. Kaynağı Envarul Âşikın.

Bir cevap yazın