Namus Anlayışı

NAMUS ANLAYIŞI NEDİR?

Adamın birisi yolda giderken aniden rahatsızlanıp bayılır. Çevresinde toplanan kalabalık ne yaptılarsa adamı ayıltamazlar. Oradan geçmekte olan birisi;

-“Ne yapıyorsunuz böyle” dediğinde, kalabgül güzelialık:

-“Şu yerde baygın yatan adamı ayıltmaya çalışıyoruz ama, ne yaptıksa adamı bir türlü ayıltamadık.” derler.

Yoldan geçen adam:

-” Ben onu tanıyorum. Siz bana lağımdan biraz necaset getirin.” der.

Adama bir miktar necaset getirilince yerde baygın yatan adama getirilen necaseti koklatır. Adam derhal ayılır. Oradaki kalabalık adama bunun sırrını sorarlar. Adam:

-” Bu ayılan adam lağım temizliği yapmakta olan bir kimsedir. Onun burnu sadece lağım kokusuna alışkın olduğu için diğer kokular onu rahatsız etmektedir. Adamın bir türlü ayılamaması bu sebeptendir. Adamın lağım kokusundan etkileneceğini düşünerek böyle yaptım.” der.
Güzel şeyler, güzel işlerle meşgul olanlara güzeldir. Pis işlerle uğraşan kimseler de, haliyle güzel işlerden rahatsız olmaktadır. Hırsızlığı meslek edinmiş bir kimseye göre en namuslu adam; hiç yakalanmadan en çok çalan kimsedir. Namussuza namustan söz etmek, eşeğe gül koklatmaktan abestir. Gülün kokusunu bilirse insan bilir. Zira gül, eşeğin gözünde sadece yenilmesi gereken bir ottur. Mevlana Celaleddin-i Rumi hazretlerinin; “Güneş herkesin üzerine eşit doğar ama, gül başka, leş başka kokar.” buyurdukları gibi, namus anlayışı da herkes için aynı şey değildir. Herkes namusu ancak; almış olduğu terbiye kadar değerlendirebilir.
Hakikatte namus mefhumu ise; Allah’ın ölçüleri ile belirlenen anlayıştır. Gerisi, herkesin işine geldiği gibidir.

(Visited 672 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın