Kurt ve Topal Eşek

eşek ve kurtKURT DOKTORLUK YAPMAYA KALKARSA…
Hikaye şöyledir: Ormanın kenarında tek başına dolaşan topal merkebi gören kurt kendi kendine:
-” İşte kolay bir lokma” diyerek eşeğe sinsi bir şekilde yaklaşır.
Kurdun niyetini anlayan eşek;
– ” Kurt efendi, anlaşılan sen beni yiyeceksin. Ama şu arka ayağıma batan dikeni çıkar ki beni yedikten sonra midene batmasın” der.
Kurt, bunun makul bir fikir olduğunu düşünerek ;
-” Uzat ayağını da dikenini çıkarayım” der.
Eşeğin arka ayağındaki dikeni çıkarmak için eşeğe yaklaşan kurda eşek, zorlu bir tekme vurarak kurdun dişlerini kırıp ağzına döker. Dişsiz bir kurdun ise koyundan bir farkı olmaz. Kurt oturur kendi kendine;
-” Ben bu işin neresinde hata yaptım” diye düşünerek şöyle söylenir:

-” Ey kurt oğlu kurt. Benim babam kasaptı, doktorluk benim neyime idi.” der ve derin bir nedamet duyar.

Dini politikaya alet eden art niyetli bozuk itikatlı bir kişi veya topluluk ne siyasette ve ne de dini hizmette asla başarıya ulaşamaz.
Ve.. Allah böylelerini kurdun akıbetinden bin beter eder.
Zira din hiç bir menfaate alet edilmeyecek kadar ulvidir, mukaddestir…

(Visited 600 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın