Melekler

Ayet- Siz doğru yolda olduğunuz takdirde...Melekler: Allahı tealanın nurdan yarattığı hiç günah işlemeyen Allah’ın emrinden hiç ayrılmayan ve hata işlemeyen varlıklardır. Sayısı en çok olan varlık, meleklerdir. Bunların sayılarını Allahü teâlâdan başka kimse bilmez. Göklerde, meleklerin ibâdet etmedikleri boş bir yer yoktur. Göklerin her yeri rükûda veya secdede olan meleklerle doludur. Göklerde, yerlerde, otlarda, yıldızlarda, canlılarda, cansızlarda, yağmur damlalarında, ağaçların yapraklarında, her harekette ve her olan şeyde meleklerin vazifeleri vardır. Her yerde, Allahü teâlânın emirlerini yaparlar. Allahü teâlâ ile yarattığı varlıkları arasında vasıtadırlar.

İlham: Bazı melekler, başka meleklerin âmiridir. Bazıları, insanların kalblerine iyi düşünce getirir ki, buna “ilham” denir. Bazılarının, insanlardan ve bütün varlıklardan haberi yoktur. Allahü teâlânın cemâli (güzelliği) karşısında kendilerinden geçmişlerdir. Her birinin belli bir yeri vardır. Oradan ayrılmazlar.
Rıdvan: Cennet melekleri, Cennettedir. Bunların büyüklerinin adı, “Rıdvan”dır.
Zebani: Cehennem meleklerine de “Zebâni” denir. Bunlar, Cehennemde emir olunan vazifelerini yapar. Cehennem ateşi bunlara zarar vermez. Deniz, balığa zararlı olmadığı gibidir.
Mâlik: Cehennem zebânîlerinin büyükleri ondokuzdur. En büyüğünün adı “Mâlik”dir.

Kirâmen kâtibin(Hafaza melekleri): Her insanın hayır ve şer,bütün işlerini yazan, ikisi gece, ikisi gündüz gelen dört meleğe, “Kirâmen kâtibin” veya “Hafaza melekleri” denir. Hafaza meleklerinin, bunlardan başka olduğu da bildirilmiştir. Sağ taraftaki melek, soldakinin âmiridir ve iyi işleri yazar. Soldaki, kötülükleri yazar. Kabirlerde, kafirlere ve âsî müslümanlara azâp edecek melekler vardır.
Münker ve Nekîr: Suâl meleklerine “Münker ve Nekîr” denir.
Mübeşşir ve Beşîr: Mü’minlere soranlara “Mübeşşir ve Beşîr” de
denir.

Meleklerin birbirlerinden üstünlükleri vardır. En üstünleri dörttür.
Bunların isimleri ve vazifeleri şöyledir:

1- Cebrâil “aleyhisselâm”: Bunun görevi, peygamberlere “vahy” getirmek, emir ve yasakları bildirmektir.

2- İsrâfîl “aleyhisselâm”: Kıyâmette “sûr” denilen boruyu üfürecektir. Birincisinde, Allahü teâlâdan başka her diri ölecektir. İkincisinde, hepsi tekrar dirilecektir.

3- Mikâîl “aleyhisselâm”: Ucuzluk, pahalılık, kıtlık, bolluk, yani ekonomik düzeni ayarlamak, ferahlık ve huzur getirmek ve her maddeyi hareket ettirmek bunun görevidir. Emrinde sayısız melekler vardır.

4- Azrâîl “aleyhisselâm”: İnsanların rûhunu alan bu melektir. (İran’da konuşulan Farsça dilinde rûha, can denir).

Bu dört melekten sonra, üstün olan dört sınıf daha vardır:

1- Hamele-i Arş: Bu melekler dört tanedir. Kıyâmette sekiz olacaktır.

2- Mukarrebîn: Allahü teâlânın huzûrunda bulunan ve bir an ayrılmayan meleklerdir.

3- Kerûbiyân: Azap edici meleklerin büyükleridir.

4- Ruhâniyân: Rahmet melekleridir.

Bunların hepsi, meleklerin üstünleridir. Bunlar, peygamberlerden başka, bütün insanlardan daha üstündür. Müslümanların sâlihleri, iyileri ve velîleri, meleklerin aşağılarından daha üstündür.

(Visited 658 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın