Allah Kuluna Aşık Olur mu

Yazan: Bekir Abdullah 10.Kasım 2019
Vahhabi selefiyeciler Mevlid-i Şerifte, “Habibim ben sana âşık olmuşam” diye geçen ibareyi anlayamayıp, “Hiç, Allah kuluna aşık olur mu? Böyle saçma bir söz olmaz.” diyorlar.
Bunlar Kuran’dan bihaber gafillerdir. Oysa ki aşk, sevginin büyüğüne denilir. Allahu teala iyilik yapan mümin kulunu sevdiğini Kuran’da beyan etmiştir. Mealen:
– “Allah yolunda mal harcayın da kendinizi ellerinizle tehlikeye bırakmayın ve güzel hareket edin. Çünkü Allah güzellik ve iyilik edenleri sever.” (Bekara/195)
Allahu Tealanın 99 esmâül hüsnasından biri de El-Vedûd’tur. Anlamı: Dilediği kullarını seven ve kulları arasındaki sevgiyi yaratan ve onlara merhameti ile muamele edendir.
Mevahib-i ledünniyye gibi kıymetli bir eserde geçen bir hadis-i şerifde:
– (Ey Rasulüm, İbrahim’i halil [dost], seni de habib [sevgili] edindim. Senden daha sevgili hiçbir şey yaratmadım. Senin, benim indimdeki yüksek derecenin bilinmesi için, dünyayı ve dünya ehlini yarattım. Sen olmasaydın, kâinatı yaratmazdım) buyurmuştur.

Aşk yani sevgi iki türdür. Mecazî aşk, fanilere gönül bağlamaktır. Hakiki aşk ise, Allah’ı sevmektir. Bazen mecazî aşk, hakîkî aşka vesile olur.

Ashab-ı Kiram, Tabiin ve Tebe-i Tabiinin büyüklerinin aşktan söz etmemeleri aşkın olmadığından değil aşkı hub, muhabbetullah, ve meveddet kelimeleri ile ifade ettikleri içindir…

(Visited 150 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın