Mele-i A’lâ Nedir?

En yüksek topluluk, meleklerden veya onların büyüklerinden meydana gelen cemâat, topluluk demektir. Melekler âlemi, mukarreb melekler, Refîk-ı a’lâ da denir. Bunlar göklerin en yüksek katında kaldıkları için onlara “en yüksek” sıfatı verilmiştir.
Kuran-ı kerimde buyurldu ki(mealen):
– “

6 – Gerçekten biz dünya göğünü (o yakın göğü) bir zinetle, yıldızlarla süsledik.

7 – Onu her inatçı şeytandan koruduk.

8 – Onlar yüksek (melekler) topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan kovulup atılırlar.

9 – Uzaklaştırılırlar. Onlara ardı arkası kesilmez bir azab vardır. (Sure-i Saffât, âyet: 6,7,8,9)
Müminlerin annesi Aişe (radıyallahu anha) şöyle buyurdu: Rasulullahın (sallallahu aleyhi ve sellem), ahireti teşrifi sırasında son sözü:
– Ya Rabbi! Refi-i a’lâ’ya kavuştur” olmuştu. (Hadis-i Buhari)
Allahu tealanın razı olduğu beğendiği kimseler, salihler, dünyada iken iyi işler yapmış olanlar, vefat ettikten sonra da ruhları mele-i a’l’a arasına katılır. Mele-i a’lânın işi, daima Rablerine yönelmiş olarak devamlı O’nu anmaktır. (Şah Veliyullah Dehlevî)

Mele-i a’lâ, Allah ile kulları arasında elçilik görevini yaparlar, insanların kalplerine hayır, iyi şeyleri ilham ederler, onlarda herhangi bir sebeple hayır düşüncelerinin uyanmasına vesile olurlar. Allahu tealanın dilediği yerlerde toplanırlar.
(Şah Veliyullahi Dehlevi)

(Rehber Ansiklopedisi)

(Visited 113 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın