Müslüman Kimdir ?

MÜSLÜMAN NASIL OLUNUR? …………….(Sohbet)
İlk kez müslüman olan kelime-i şehadeti ikrar ederek müslüman olur. Lakin akabinde
1- Allahın varlığına, bir ve eşi ve benzeri olmadığına, kemal sıfatların sahibi olduğuna inanmak.
2- Allahın melekelerine inanmak: Meleklerin günahsız kullar olduğuna, nurdan yaratıldıklarına, erkek ve dişi olmadıklarına inanmak.
3- Allahın kitaplarına iman etmek: Kuran’dan önceki semavi kitapların hükmünün kaldırıldığına, Kuran’ın hiç değişmediğine ve bir ayetine bile itiraz etmeden inanmak.
4- Allahın peygamberlerine iman etmek: Peygamberlerin Allahın seçkin kulları olduğuna, günahsız olduklarına, tebliğ görevlerini eksiksiz yerine getirdiklerine inanmak.
5- Kıyamet ve ahiret gününe iman etmek: Öldükten sonra kıyamet günü tekrar diriltilip hesap vermeye inanmak ve iyilerin cennete kötülerin cehenneme gideceğine inanmak.
6- Kadere iman edip hayrın ve şerrin Allah tarafından yaratıldığına iman etmektir.
Bir kimse hem müslüman olduğunu hem de inandığı dini İslamı sorgulayıp bazı emir ve yasaklara itiraz ediyorsa, o müslüman değildir. Çünkü müslüman olmak demek Kuran ve sahih hadislerce bildirilenlere itirazsız iman etmektir. Ancak İslam’dan anlayamadığı şeyleri sorgulayıp itiraz etmek yerine, öğrenmek niyetiyle sebeb-i hikmetlerinin sorulması caizdir.
Bekir Abdullah……..12.05.2018

(Visited 201 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın