Taguta Muhakeme Olmak Nedir?

İslam Dergisi

Allahu Teala buyurdu ki(mealen):

KUR’AN-I KERİM, ELMALILI TÜRKÇE MEALİ: NİSA SURESİ

– “Şunları görmüyor musun? Kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri sürüyorlar da tağuta inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde, tağut önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları bir daha dönemeyecekleri kadar iyice sapıklığa düşürmek istiyor. ” (Sure-i Nisa/60)

Peygamberimiz zamanında bir yahudi ile sözde bir müslüman arasında bir mesele oluyor. Yahudi aralarındaki davaya Rasulullahın bakmasını istiyor o sözde müslüman ise davayı yahudi bir yargıca götürmenin doğru olacağını iddia ediyor.
Dava Rasulullaha gidiyor ve o sözde müslüman olan münafık haksız çıkıyor. O münafık bu yargıyı beğenmeyince yukarıdaki ayet bunun üzerine nazil oluyor.
Bu ayete yanlış mana verip Müslümanları tekfir edenlerin kendileri kafir olmaktadır.
Hz Yusuf bir peygamber olarak zindanda iken Mısır kralının kendisini mahkeme etmesini istemiştir.

Allahu Teala buyurdu ki(mealen):

– Yusuf, hapisten kurtulacağına inandığı o ikiden birine dedi ki: “Beni efendinin (kralın) yanında (beni yargılaması için) an (Benden söz et ki, beni kurtarsın). Fakat Şeytan, ona, efendisinin yanında anmayı unutturdu. Bu yüzden Yusuf, daha yıllarca zindanda kaldı. (Sure-i Yusüf/42)

Şimdi birileri Hz Yusuf’a (kral beni yargılasın ki buradan kurtulayım) demesi sebebiyle küfür yaftası vurabilir mi??
Oysaki o kral Müslüman da değildi.
Bu durum şöyledir: Bir yerde İslam yargısı varken kafirlerin yargısını istemek küfür olur. Bir ülkede şeriat mahkemesi olup da onu istemeyip kafirlerin yargısına güvenmekte küfrün ta kendisidir.

Gelelim; trafik polisi, futbol hakemlerini bile hakim yerine koyuyorlar meselesine:
Misal: bir kereste için uzun mu kısa mı konusunda iki kişi anlaşamadığın da bilen kereste uzmanına sordu bunu taguta muhakeme olmak gibi anlatıyorlar” konusuna…
Bunlar, tam bir cehalet içindeler. Peygamberimiz işi ehline yaptırınız(götürünüz) buyurmuştur. Trafik suçu işlenince onun uzmanı onlardır. İki kişi kendi arasında muhakemeleşirse yargıç kim olacak? Mutlaka biri diğerini kandırmaya çalışacaktır. Rasulullaha yemende yetişen hurmaların daha iri olduğu bunun hikmeti sorulduğunda “onu ehline sorunuz” buyurmuştur.
Bu ahmaklar bilmeliler ki, keresteciye kereste, Din alimine din sorulur.
Bunlar zırvalamaktadır. Bunlar fitnecidir.

(Visited 485 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın