ALLAHU TEÂLÂNIN SUBÛTİ(manevi) SIFATLARI

Allah’ın (c.c.) Subuti (manevi) Sıfatları 8’dir.
A-ALLAH LAFZI
1- Hayat: Allahu Teala diridir.
2- İlim: O Allah(c.c.) ilim sahibidir.
3- İşitme: O Allah(c.c.) işitendir.           
4- Görme: O Allah(c.c.) görendir.
5- Kudret: Allah’ın kudreti sonsuzdur.
6- İrade: Evrende her şey O’nun iradesi ile olur.
7- Kelam: Allah’ın kelam sıfatı vardır.
8- Tekvîn: Allah’ın fiili sıfatıdır. Var eder veya yok eder.

Allahu Teala’nın sıfatları ezeli ve ebedi olup, bütün kemal sıfatlar O’nundur ve eksik sıfatlardan münezzehtir (temiz ve yücedir).
O’nun sıfatları ne Zatının aynı, ne de gayrısıdır. Kemal sıfatları ile ezelde (sonsuz öncede) vasıflanmıştır. Mahlukata güç veren , hayat verip yaşatan onları her an varlıkta durduran O’dur. Bilmek için beyine, görmek için göze, işitmek için kulağa, söylemek için dile,  sese ve harflere ihtiyacı yoktur. O ezelden ebede bir tek kelam konuşucudur. O’nun yüce Zatının ve sıfatlarının hakikatını düşünmek haramdır. Akıllar buna asla güç getiremez.
Allah’ı zikir; O’nu kalpte nasılsız ve niçinsiz, hiç bir şeye benzetmeden sevgi, saygı ve edeple ile hatırlamaktır. 

(Visited 76 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın