PEYGAMBERLİĞİN VARLIĞINI İSBAT

Peygamberler, aklın bilmekten aciz kaldığı şeyleri getirebilir. Ravza Akılların vereceği hükümleri üç kısma ayırmışlardır:

1- Vacib olan, (gerekli olan)

2- Mümteni (imkansız şey),

3- Caiz olan. (uygun olan)

Akıl; gerekli olan ile imkansız olan şey konusunda kolaylıkla hüküm verebilse de caiz (uygun) hakkında duraklar. Yani; dünyalık konusunda gerekli ve zararlı konusunda akıl temyizini hemen yapar ancak; bu ikisinin ötesinde olan ahiret konusunda İlahi vahye ve onu tebliğ eden peygambere teslim olmazsa şaşkın olup hükümsüz kalır. Olumlu veya olumsuz bir hüküm veremez.

Her peygamber, peygamberliğini isbat için mucize göstermesi gereklidir.. Bu sebeple Allah her peygamber için bir çok mucizeler yaratmıştır. Evliyanın veliliğini isbat etmesi ise zaruri değildir. O sebepledir ki veliden keramet istenmez. Bizim peygamberimiz son peygamber Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) en büyük mucizesi Kur’an’dır. Kur’an’dan başka bir çok mucizesi de vardır.

Peygamber(sa.v.) Efendimizin mucizeleri için alttaki adresi tıklayınız:

Peygamberimizin Mucizeleri

 

(Visited 54 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın