Riya Nedir?

Kurt Koyun Postuna girmişRiya hakkında Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) buyurmuştur ki:
“Eş-şirkül-Hafî en-ya’meler-racülü limekânir-racüli(Camiüssağir) B.Hds.752)

(Gizli şirk, insanların, halkın övgüsünü, menfaatini, saygısını kazanmak amacıyla yapılan amel ve ibadettir.)
İbadette Riya:
İbadetlerde Allah’tan başkalarının teveccühünü kazanmak için takınılan tavra ibadette riya denir.

Dinimiz, bir şeyi olduğunun tersine göstermeyi kötü bir huy saymıştır. Hele ahirete yarayan ibadetleri ve diğer hayırlı işleri yaparak, ahiret yolunda olduğunu göstererek, dünya arzularına kavuşmak çok büyük günahtır. Çünkü bu, dünya kazancına dini alet etmek demektir. İbadetlerini göstererek, insanların sevgisini kazanmaktır.

Gösterişin zıddı, aksi ihlastır. İhlas, dünya faydalarını düşünmeyip, ibadetlerini yalnız Allah rızası için yapmaktır. İhlas sahibi, ibadet yaparken başkalarına göstermeyi hiç düşünmez. Bunun ibadetlerini başkalarının görmesi, ihlasına zarar vermez. Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki: (Allahü tealâyı görür gibi ibadet et! Sen O’nu görmüyor isen de, O seni görmektedir).

Başkalarının sevgisine ve övgüsüne kavuşmak için, dünya işleriyle onlara iyilik yapmak da gösteriş olur. İbadet ile olan gösteriş bundan daha fenadır. Allah rızasını hiç düşünmeden yapılan gösteriş, hepsinden daha fenadır. Şöhret için va’z vermek, nasihat etmek, din kitabı yazmak da gösteriş olur. İbadetlerde gösteriş yapmanın fenalığını bildiren hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:

– “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Allahu Teâlâ Hazretleri diyor ki: “Ben ortakların şirkten en müstağnî olanıyım. Kim bir amel yapar, buna benden başkasını da ortak kılarsa, onu ortağıyla baş başa bırakırım.” [Müslim, Zühd 46, (2985).]
– “Kıyamet gününde, Allah nazarında en kötü olanlardan bir kısmını da iki yüzlülerin teşkil ettiğini göreceksiniz. Bunlar bazılarına bir yüzle, diğer bazılarına da başka bir yüzle giden insanlardır.”
[Buhârî, Edeb 52; Müslim, Fedâil 199, (2526); Muvatta, Kelâm 21, (2, 991); Tirmizî, Birr 78, (2026); Ebû Dâvud, Edeb 39, (4872).]
– “Kıyamet günü bir adam getirilip ateşe atılır. Karnındaki barsakları dışarı çıkar. Onları, eşeğin değirmen taşını dönderdiği gibi dönderir. Derken, cehennem ahâlisi etrafında toplanır ve: “Ey fûlan, sen dünyada iken (bize) ma’rufu emderip, münkerden nehyetmiyor muydun?” derler. O: “Evet, ma’rufu emrederdim ama kendim yapmazdım, münkeri yasaklardım ama kendim yapardım” diye cevap verir.” [Buhârî, Bed’ü’l-Halk 10, Fiten 17; Müslim, Zühd 51, (2989).]
– “Azîz ve celîl olan Allah’ın hoşnudluğunu kazanmaya yarayan bir ilmi, sırf dünyalık elde etmek için öğrenen kimse, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz. ”
Ebû Dâvûd, İlim 12. Ayrıca bk. İbni Mâce, Mukaddime 23

Büyük alim ve evliyanın büyüklerinden İmamı Rabbani (kuddise sirruh) hazretleri riyaya şirk diyor. Mektubat-ı Rabbani’de konuya şöyle değinmiştir :
– “Allahu Tealanın emirlerini yapmış olmak için şunlardan ictinab edilmesi lazım gelir:
Birincisi: Allahu Tealadan başkasına ibadet etmemektir. Bir kimse başkaları görsün diye ibadet eder veya Allah için ibadet eder amma başkalarının görmesi de hoşuna giderse, veya ibadetinde başkasından bir karşılık mesela, bir aferin sözü beklerse, o kimse şirkten kurtulmuş olamaz. (Mektubat 3.cilt 41.Mektub)

(Visited 422 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın