Allah Lafzının “Ellah” Okunuşu Caiz midir?

A- Allah İsmi Bez ÜzerindeArapçada kelimelerin şekillerini mahreçler ile medler belirler. Harflerin çıkış yerleri değişirse veya med(uzatma) olunması gereken yerde med kullanılmazsa veya kasr(kısaltma) olması gereken yerde med olunursa anlam bozulur.
Allah” ( اَللَّهُ ) lafzının başındaki hemzenin yani  “Elif” harfinin mahreci ile Türkçedeki “A” veya “E” harfinin mahreçleri aynıdır.
Her ikisinin de çıkış yerleri boğazın sonunda göğüse bitişik olan yerden çıkar.. “A” harfi açık eliftir. “E” harfi ise kapalı Eliftir. Dolayısı ile “Ellah” demek ile “Allah” demek manayı bozmaz ama ( الله )   Allah lafzını “Allah” diye telaffuz etmek daha uygun  olur.
Allah lafzının sonundaki ince “h” harfi, kalın “Ha” olarak çıkarılırsa.. o durumda mana bozulur.

Çünkü ince “he”nin çıkış yeri; Hemzenin çıkışının biraz altından çıkarılır. İnce ve yumuşak okunur.  Böyleyken kalın “Ha”nın mahreci Boğaz hafif sıkılarak boğazın ortasından çıkarılır. 
Araplar latin harfleri ile elif harfini yazarken A şeklinde yazarlar. Misal:
اَلْمَكَّة     Al-Mekkeh,  اَلْبِرُونِى  Al-Birûnî gibi.   

HARFLERİN MAHREÇLERİ(Çıkış Yerleri)

Hemze:      ا     Boğazın sonunda göğüse bitişik olan yerden çıkar. İnce ve şiddetli okunur.
Be:             ب    İki dudağı birbirine vurmakla çıkar.
Te:             ت    Dilin ucunu üst ön dişlerin ortasına vurmakla çıkarılır.
Se:             ث   Peltek se dilin ucunu üst ön dişlerin biraz dışarı çıkararak söylenir. İnce ve yumuşak söylenir.
Cim:           ج   Dilin ortası üst damağa dokundurularak söylenir.İnce ve yumuşak söylenir.
HA:            ح    Boğaz hafif sıkılarak boğazın ortasından çıkarılır. İnce ve şiddetli okunur.
HI:             خ    Boğazın üstünden boğaz hırlatılarak çıkarılır. Kalın gizli ve yumuşaktır.
Del :           د     Dilin ucnu üst ön dişlerin ortasına vurmakla çıkarılır. Şiddetlidir.
Zel:             ذ    Peltek”ze” dilin ucunu üst ön dişlerin uçrından biraz dışarı çıkarılmakla söylenir. İnce ve yumuşak okunur.
Ra:            ر     Dilin ucunun biraz gerisi üst ön dişlerin dibine varmakla çıkarılır. İnce ve Kalın okunur.
ze:            ز      Dilin ucu ön dişlerin uçlarına dokundurmakla çıkarılır. ince ve yumuşaktır.
sin:         س      Dilin ucu alt ön dişlerin uçlarına yakın yere dokundurularak çıkarılır. Gizli ve yumuşak okunur.
Şın:         ش      Dilin ortasını üst damağa dayamakla çıkarılır. İnce ve yumuşak okunur.
SAD:      ص      Dilin ucunu alt ön dişlerin ortasına dokudurarak çıkarılır. Yumuşak ve kalın okunur.
DAT:      ض    Dilin yan tarafını sağ veye sol üst azı dişlere dokundurarak çıkarılır. Kalın ve yumuşaktır.
TI:            ط     Dilin ucu üst ön dişlerin damakla bitiştiği yere dokundurarak çıkarılır. Kalın ve şiddetlidir.
ZI:           ظ     Dlin ucunu üst ön dişlerin uçlarından biraz dışarı çıkarmakla okunur. Kalın ve yumuşaktır.
AYIN:    ع      Boğazın ortasını hafifçe sıkmakla çıkarılır. İnce ve açık okunur.
ĞAYN:     غ    Boğazın üst başından çıkarılır. Kalın ses çıkarılır.
Fe:         ف       Alt dudağın iç tarafı ile ön dişlerin ucundan çıkarılır. Yumuşaktır.
KAF:       ق      Dilin kökü damağa vurularak çıkarılır. Kalın ve şiddetlidir.
Kef:        ك       KAF’ın çıkş yerininin az daha alt tarafından çıkarılır. İnce şiddetlidir.
Lam.        ل     Dilin ucu damağa dokundurularak çıkarılır. İnce okunur.
Mim:        م      Dudak içleri hafifçe birbirine dokundurulmakla çıkarılır. İnce okunur.
Nun:      ن        Dilin ucu üst damağın ön dişlere yakın olan yerine dokundurularak çıkarılır. İnce okunur.
Vav:     و         Dudaklar uçları birbirine dokundurulmadan  ileri uazatılarak çıkarılır. Yumuşak okunur.
he:        ه         Hemzenin çıkışının biraz altından çıkarılır. İnce ve yumuşak okunur.
Ye:       ي         Dilin orta bölümü üst damağa dokundurularak çıkarılır. İnce okunur.   

(Visited 8.301 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Allah Lafzının “Ellah” Okunuşu Caiz midir?” üzerine 10 yorum.

 1. Bekir Bey, Nadibal ve Muzaffer Bey çok teşekkür ederim.
  Açıklamalarınız çok çok faydalı oldu. Allah razı olsun. Saygılar.

 2. Doğrusu ALLAHÜEKBER Olmalıdır.Çünki :
  1-yüzbinlere imamlık yapan kabe ve mescidi nebevi imamları allahüekber diyor.
  2-namaz kılan cemaatın % 95 i allahüekber diyor
  3- namaz kılan kadınların %99 allahüekber diyor.
  4-Tunusdan melzyaya kadar bütün ülkelerin inceleyin hepsi Allahüekber diyor.
  5-Avrupadaki müslimanlar Allahüekber diyor.
  6-Bütün namaz kitaplarında (Diyanet dahil) Allahüekber yazıyor.

  ancak son yıllarda diyanetin baskısı ile imamlar Ellahüekber demeye başladılar.Aslında ince a ile söyleyeceklerde kolaya kaçıp ellahüekber diyorlar. Bu söyleyiş namazı bozmasa da cemaatta ikiliğe sebep oluyor.Fitneye sebep oluyor.Namazda huşu kalmıyor.Diyanet bu baskıyı acilen kaldırmalı.ve yüzlerce yıldanberi söylendiği gibi Allahüekber’e dönülmelidir.

 3. Siz bize ders mi veriyorsunuz kendi aklınızca?
  Sizin bir kere mahreç ilminden haberiniz yoktur. Arapçada her harfin bir çıkış yeri vardır. Türkçede kullanılan a harfinin çıkış yeri de elif harfinin mahrecidir. Araplar bizim kullandığımız alfabe ile bir şey yazdıklarında misal, El-Mekke yazmazlar, Al-Makka yazarlar. Çünkü elif harfi a olarak yazılır da ondandır. Bu baptan ALLAH yazmak, ELLAH yazmaktan daha doğrudur. Eğer sizin dediğiniz gibi olsaydı Allah lafzı Elleh yazılması gerekirdi.
  Ayrıca üslubunuzda ilmi seviyenizi belirtmektedir. Nedir o salak malak ifadeleri? Sizin gibi sofiyeye hiç yakışmamış.
  Kendinizi sofiye zannedip letaif veya nefyi isbat zikri çekmekle kalp gözünüzün açıldığını mı sanıyorsunuz? Basiretinizin açılması için daha çoook çilelerden sağlam çıkmanız lazım.
  Arifler meclisinde alçak gönüllü ol ki, düşüşün sert olmasın.

 4. Fatiha süresini okurken veleddallin derken dat harfini mahrecine uygun çıkaramadığıma dair şüphelerin var.Harfin mahrecini biliyorum ama o harfi mahrecine uygun çıkarmakta zorlanıyorum.Çıkan sesin dat harfimi yoksa kalın peltek za harfimi olduğunu anlayamıyorum.Bazı hocalarımız onun yerine kalın da harfini okumanın caiz olduğunu söylüyor.Kimiside iki harfin hem şekilleri hem mahreçleri hem de sıfatları farklı onun için olması gereken harf ne ise onu okumak gerekiyor diyor.Bu harfi mahrecine uygun bir şekilde çıkara bilmenin tarif edilen teorik bilgisi dışında pratik kolay bir yolu yokmu.

  1. Tecvid öğrenene kadar muafsın bu kadar ümitsiz olma. Dat harfini bir çok imam dahi yapamamaktadır. Yapamayanların kimisi Kalın ZA, kimisi de Kalın DA olarak yapar. Yapamıyorsanız kalın DA olarak da caizdir. Bizim sitemiz de de tecvid bilgileri vardır. Gogula, “İslam Dergisi Tecvid” yazarsanız sayfa karşınıza çıkar.

Bir cevap yazın