Abdesti bozan şeyler

HANEFİ FIKHINA GÖRE NAMAZ ABDESTİ Nasıl Alınır:

 A- Namaz Abdestinin Farzları:Abdest-uzerine-abdest-almak

1-Aynı vasıfta bir su ile yüzü bir kere yıkamak,(Yüz iki kulak memesinin arasından, alnın saç biten yerinden, çene altına kadar olan yerdir. Kulaklarla sakal arasındaki yer de yüzden sayılır.)
2- iki eli dirseklerle birlikte bir kere yıkamak,
3- Islak eli bir yere değdirmeden başın dörtte birini(kulak memesinden yukarısını)  bir kez mesh etmek.
4- Her iki ayağı topuklarla birlikte bir kere yıkamaktır.

B- Sünnet Üzere Namaz Abdest Nasıl Alınır?

1- Euzü besmele ile başlamak. Sıra ile uzuvları yıkamak. Sağdan başlamak, eller ve ayakları yıkamaya parmak uçlarından başlanmalı, el ve ayak parmak aralarını hilallemek.  Elleri bileklere kadar yıkamak ve elleri veya yüzü yıkarken “Niyet ettim Allah rızası için  abdest almaya ” demek.
2-  Ağızı, bir karış boyunda parmak kalınlığında bir misvakla fırçaladıktan sonra (diş fırçasıda olabilir) ağıza üç defa bolca su vermek. (Oruçlu iken az su ile yapılır).  Oruçlu iken ağıza ve buruna suyu az çekmek, oruçlu değilken, ağıza su alındığında boğaza kadar su çekmek.
3- Buruna üç defa su çekmek, buruna su çekildiğinde burun  yumuşağına kadar yapılır.
4- Yüzü üç defa saç bitim yerlerine kadar yıkayıp, kaş ve bıyıkların altlarına suyu ulaştırmak. Sakalın çeneden aşağı sarkan kısmını mesh etmek ve sık olan sakalı bir avuç su ile alttan hilallemek.
5- Kolları dirseklerle birlikte üçer defa yıkamak
6-Başı kaplama mesh yapmak. ( İki el ıslatılarak baş ve şehadet parmakları ayrı tutularak diğer üç parmakla başın önünden enseye kadar bir defa mesh edilir sonra da ellerin ayaları ile arkadan öne doğru çekilerek tamamlanır.) Baş ve başdaki uzuvlar hariç diğer uzuvları üç kere yıkamak.
7- Serçe parmaklar ıslatılarak kulağın içi, başparmakla da kulakların arkası mesh edilir.
8- İki elin baş ve işaret parmakları dışında kalan üçer parmalka da önce sağ ve sonra el ile ense mesh edilir. Boyunun  meshi  bidattır.
9- Ayakları yıkamağa parmak uçlarından başlamak ve parmak aralarını hilallemek, abdest organlarını ovarak yıkamak ve uzuvları ara vermeden yıkamak sünnettir.

Şâfiî ve Mâlikî mezheblerine göre, önden ve arkadan başka herhangi bir uzuvdan gelen kan, irin ve sarı su ile abdest bozulmaz. Sizin de bahsettiğiniz gibi, ‘çizme dolusu kan abdesti bozmaz’ da denilmiştir. Tabii ki bu söz, çokluktan kinâyedir. Yani çıkan kan ne denli fazla olursa olsun, abdesti bozmaz demektir. Bu cümleden olarak mesela kişi bayılmadıktan sonra kendisinden ne kadar kan akarsa aksın, Şâfiîlere göre onun abdesti bozulmuş olmaz.

ABDESTİ BOZAN ŞEYLER:

1- Önden ve arkadan çıkan şeyler. (Kulağa akıtılan ilaç, ağzından çıksa, idrar yoluna konan pamuk, ıslanıp düşse, kadınların rahme koyduğu ilaç, geri gelse abdesti bozar.)

2- Ağızdan çıkan necis şeyler.
 (Ağız dolusu kusmak, kan tükürmek bozar.)

3-
 Deriden kan ve irin gibi şeylerin çıkması. (Göz hastalığı sebebiyle, gözünden ağrıyla yaş akması, burnundan veya kulaktan gelen kan ve irinin dışarı çıkması bozar. Maliki’de ise bozmaz.)

4-
 Uyumak. (Bir yere dayanıp uyusa, dayandığı şey alınınca düşecek gibi olursa bozulur.)

5- Bayılmak
. (Sarası tutarsa veya delirse abdest bozulur.)

6-
 Namazda kahkaha ile gülmek.

7- Mübaşeret-i fahişe, yani karı koca çıplak olarak avret yerlerini sürtünmek.(
İmam-ı Muhammed’in ictihadına  göre bir yaşlık olmadığında abdest bozulmaz.)Bazı kitaplar, İmam-ı Muhammed’in kavlini esas almışlarsa da, Halebi, Dürr-ül-muhtar, Mizan-ül-kübragibi kıymetli kitaplarda, Şeyhayn’ın kavlinin müftabih olduğu, bununla amel etmek gerektiği bildirilmektedir.
Fitil: Gündüz oruç iken, içeri tamamen giren şey, orucu bozar. Fitil de bozar. Yarısı dışarıda kalırsa orucu bozmaz. Fitil içeri girdikten sonra, dışarı çıkarsa abdesti bozar. Fitil içeri girip çıkmazsa, abdesti bozmaz. Çubukla konan farklıdır; çünkü içeri girince, çubuğa az da olsa içeriden bir yaşlık bulaşır. Yaşlık, çubukla dışarı çıkınca abdest bozulur.
8-Cenaze namazında ve tilavet secdesinde kahkaha ile gülmek abdesti bozmaz ama, cenaze namazı ve tilavet secdesi bozulmuş olur. (Redd-ül-muhtar, Hindiyye)
9-Ağızdan dışarı çıkınca, tükürükten çoksa bozar. (Halebi)
Ağız dolusu, ağızdan dışarı çıkarsa, ikisi de bozulur. Ağzın içi, bazen de, bedenin dışı gibi olur. Ağza su alınca oruç bozulmaz. (Bahr-ür-râık, Cevhere)
10-Ağız ve dişteki kan, tükürünce tükürükten fazla olduğunda, elde olmadan gelen bu kanlar abdesti bozar.  Maliki mezhebi taklit edilirse, böyle elde olmadan akan kanlar semavi özür olduğu için bozmaz. Yaradan çıbandan kan akması, basurdan kan gelmesi, elde olmadan idrar damlaması birer semavi özür oluyor ve Maliki’de abdesti bozmuyor. Onun için Maliki’yi taklit etmenizi tavsiye ederiz.
11-Sülük, çok kan emerse, etrafa yayılıp abdesti bozar.
12-Elindeki yaradan özürlü olanın, ayağı kanasa, abdesti bozulur .
13-Yaradan ağrılı çıkan renksiz su, abdesti bozar.
14-Kulağa damlatılan yağ, ağızdan çıkarsa bozar.

15-Teşehhüddeki gibi oturup veya bağdaş kurup iki dirseğini iki dizi üzerine koyarak ellerini çenesine dayayıp uyumak veya taburede dirseğini dizine dayayıp uyumak abdesti bozar
16-Gözdeki bir ağrı sebebiyle gelirse bozar.
17-Hap içip başı dönüp hap sarhoş etmişse, abdest bozulur.
18-Kulaktaki akıntı, ağrısız olarak dışarı çıksa abdesti bozar.
19-Kendiliğinden çıkan kıl kurdu ve solucan, abdesti bozar.
20-Müstehcen resim ve porno filmleri izlemek guslü ve abdesti bozmaz, ama bunları seyretmek haramdır, günahtır. Mezi gelirse abdesti, meni gelirse guslü de bozar.
SORU: Şâfiî mezhebinde, genç bir erkeğin çok yaşlı bir kadının eline dokunması abdestini bozar mı? Diğer üç hak mezhepte durum nasıldır?
CEVAP: Şâfiî’de bozar. Hattâ çok yaşlı pirifâni denilen bir erkek, çok yaşlı bir nineye dokunsa her ikisinin de abdesti bozulur. Şehvet kastı olmasa da, nine çok çirkin olsa da, hattâ ölü olsa da yine abdesti bozulur. Yedi yaşından büyük kız çocuklarına dokunmak da abdesti bozar. Yedi yaşından küçük ise bozmaz. Hanbelî mezhebinin hükmü de bu konuda Şâfiî gibidir. (El-fıkhü alel mezahibil-erbea)Mâlikî mezhebinde ise lezzet kastıyla dokunursa bozulur. Lezzet kastıyla dokunmaz, ama dokununca lezzet alırsa abdesti bozulur. Lezzet kastıyla dokunur, fakat lezzet duymasa da abdesti bozulur. Yedi yaşından küçük bir kız çocuğuna veya çok yaşlı kadına dokunmak abdesti bozmaz. Kadının saçına lezzet kastıyla dokunmak da abdesti bozar veya lezzet kastı olmadan kadın saçına dokunulur da lezzet duyarsa abdest bozulur. Ama kadın saçları erkeğe dokunursa kadının abdesti bozulmaz. Çünkü kadın, bundan bir şey hissetmez. Hanbelî ve Şâfiî’de ise, saça dokunmak abdesti bozmaz. (El-fıkhü alel mezahibil-erbea)Hanefî mezhebinde ise, genç de olsa kadına dokunmak abdesti bozmaz. Hattâ şehvetle de dokunsa bozmaz. Dokununca şehvetlense de, şehvetlenmese de, mezi gelmedikçe abdesti bozulmuş olmaz.

(Visited 148 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın