Domuz Kılından Yapılan Fırçalar Boya Badana da Kullanılabilir mi?

SORU: [email protected] Hocam, yağlı boya fırçalarının çoğu domuz kılından imal edilmiştir. Annem amatör şekilde yağlı boya resim tahta boyama yapıyor. Anneme kullandığı fırçanın içeriğini biliyor musun desem bildiğini sanmam. Çünkü domuza ait her ne olursa olsun kullanmanın caiz olmadığı hususunu ben bilsem de o bilmiyor. Lütfen bana bu konuda yardımcı olunuz ne yapabilirim?

CEVAP:
Yağlı boya fırçaları domuz kılı, samur, porsuk veya at kılından yapılır. Aranan fırça domuz kılı dışında bunlardan temin edilemezse, domuz kılından yapılan fırçaların da kullanılabileceğine dair ulema cevaz verilmiştir.

Merhum Ömer Nasuhi Bilmen, eserinde şöyle bir izaha yer verir:

“İmameyn (İmam Ebû Yusuf ve Muhammed) ile İmam-ı Şâfiî’ye göre, hınzırın kıllarından badana fırçası yapılması ve bununla ayakkabı dikilmesi caizdir. Hattâ bu kıldan bir miktar az bir su içine düşecek olsa, İmam-ı Muhammed’e o suyu temizlikten çıkarmaz. Çünkü bu kılların alelıtlak (umumî olarak) istifadeye müsaade edilmesi taharetine (temizliğine) delildir.
Fakat İmam-ı Ebû Yusuf’a göre, bu istimal (domuz kılından yapılan fırçaları kullanmak) hakkındaki müsaade bir zarurete mebnîdir. Suya düşmesi hâline şâmil değildir.” (1)

Fıkıh kitaplarımızın çoğunda, bilhassa el-İhtiyâr’da İmam-ı Muhammed’in fetvasına yer verilirken, bunu ancak zarurî hâllerde, ayakkabıcıların kullanmalarının caiz olacağı belirtilmektedir. (2)

Bu husustaki görüşleri sıralayan İbni Âbidin ise, son olarak şöyle demektedir:

“Dürer’de bildirildiğine göre, İmam-ı Muhammed, domuz kılının temiz olduğuna zaruretten dolayı cevaz vermiştir. Çünkü ayakkabıcıların onu kullanmaya ihtiyacı vardır. Allâme Makdisî, ‘Bizim zamanımızda ayakkabıcıların buna ihtiyaçları kalmamıştır. Bundan dolayı temizliğine hüküm vermeye sebep olan zaruret ortadan kalktığı için, kullanılması caiz değildir.’ demiştir.” (3)

Kaynaklar:

1. Büyük İslâm İlmihali, s. 419.
2. el-İhtiyar, 1/17.
3. Reddü’l-Muhtar, 1/138.

(Visited 364 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın