Farz Namazlarının Kazası Yapılır mı?

kaza namazlarıSORU: Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hiç kaza namazı kılmış mıdır?

CEVAP: Evet, Rasul-i Ekrem (s.a.v.) kaza namazı kılmıştır. Bunlardan birisi şöyle vaki olmuştur:
Hendek Savaşı’nda, müşrikler Peygamberimize namaz kılmaya fırsat vermeyip hücumlarını sıklaştırınca, Allah’ın elçisi dört vakit namazını kılamamıştır. Gecenin bir bölümü geçince Allah elçisi, Bilâl-i Habeşi’ye ezan okumasını emir buyurdu. Hazreti Bilâl ezan okudu, akabinde kamet getirdi ve öğleyi kıldılar. Bunları mütakiben Bilali Habeşi’ye her vakit için ayrı ayrı kamet getirmesini buyuran Rasulullah, ikindiyi, akşamı ve yatsıyı kıldırdılar. Bunlardan başka Rasûlüllah (s.a.v.) üç ayrı yolculuklarında, üç kez uyuyakaldıklarından, sabah namazını ashab-ı kiramla kaza etmiştir.

Bunlardan birisi Hayber Gazası dönüşüdür. Ebû Hürayra’nın naklettiğine göre, Allah’ın Rasulü konaklama yerinde, uyku basınca istirahate çekilmiş ve Hazreti Bilâl’e kendilerini sabah namaz için uyandırmasını bildirmiştir. Bilâli Habeşi hazretleri de uyuya kalınca sabah vakti geçmiş aşırı yorgunluktan ne Rasûlüllah (s.a.v.), ne de sahabeden hiçbirisi uyanmamışlardı. İlk uyanan Rasûlüllah olmuş ve Bilâl’ı uyandırmış ve ;

-“ Ya Bilal niçin bizi uyandırmadın” buyurunca, Bilal-i Habeşi hazretleri:

-“ Ey Allahın Rasulü ben dahi yorgunluktan uyuya kalmışım.” diye cevap vermişlerdir.

Rasulullah(s.a.v.) güneş bir süre yükseldikten sonra eshabına abdest almalarını emretmiş, iki rek’at sabah namazının sünnetini kaza ettikten sonra, Hazreti Bilâl’e kamet getirmesini buyurup sabah namazının farzını cemaatle birlikte kaza ettikten sonra Allah’ın Rasulü şöyle buyurmuştur:

-” Her kim namazını unutursa, onu hatırladığı zaman hemen kılsın. Çünkü, Allah: “Beni anman için namaz kıl” (Tâhâ, 20/ 14) buyurdu”
(Müslim, Mesâcid, 309; Ebu Dâvud, Salât, 11; Tirmizi, Tefsîru Sûre, 20; İbn Mâce, Salât, 10; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 47).
İmran b. Hüsayn ve Ebu Katâde’nin ayrı ayrı naklettiği başka bir seferde ise, uyku sebebiyle Rasulullah(s.a.v.) sabah namazını güneş doğup etraf ağardıktan sonra kaza olarak kıldırmıştır.
Hadisçiler, bunun Hayber, Tebük, Hudeybiye veya Ceyşü’l-Umerâ gazâsına ait olabileceğini ifade etmişlerdir. (Buhârî, Teyemmüm, 6; Menâkıb, 25; Müslim, Mesâcid, 311, 312; Sahîh-i Müslim Terceme ve Şerhi, IV, 1955-1963)

 

(Visited 186 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın