Kur’an’da Beş Vakit Namaz Vardır

   Sinsi İslam düşmanlarının maşaları olan dinde reformcular ve reenkarnasyoncu sapık ilahiyatçılara göre Kur'an'da -hâşâ- beş vakit namaz yokmuş. Bunun böyle olmadığı ayet ve hadislerle sabittir. ...

Teravih Namazı Kaç Rekattır?

Elhamdulillâhi Rabbil âlemin Vessalâtü vesselâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihi ecmeîn. Bismillâhirrâhmânirrahîm Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah...