Kaza Namazı

Yazan: Bekir Abdullah…08.02.2018
SORU:
 Hocam bazı TV programlarında bazı ilahiyatçı hocalar “Kuran’da kaza namazı diye bir şey yoktur. O sebeple namazların kazası kılınmaz” diyorlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hiç kaza namazı kılmış mıdır?

CEVAP: Peygamber(aleyhissalatü vesselam) Efendimizin Hadisi şeriflerini yok sayarak “Kur’an’da şu yoktur, bu yoktur” diye dinimizin hükümlerini inkar edenlerin makamı mevkisi ne olursa olsun onlar kafirdir.
Evet, Rasul-i Ekrem (s.a.v.) kaza namazı kılmıştır. Bunlardan birisi şöyle vaki olmuştur:
Hendek Savaşı’nda, müşrikler Peygamberimize namaz kılmaya fırsat vermeyip hücumlarını sıklaştırınca, Allah’ın elçisi dört vakit namazını kılamamıştır. Gecenin bir bölümü geçince Allah elçisi, Bilâl-i Habeşi’ye ezan okumasını emir buyurdu. Hazreti Bilâl ezan okudu, akabinde kamet getirdi ve öğleyi kıldılar. Bunları mütakiben Bilali Habeşi’ye her vakit için ayrı ayrı kamet getirmesini buyuran Rasulullah, ikindiyi, akşamı ve yatsıyı kıldırdılar. Bunlardan başka Rasûlüllah (s.a.v.) üç ayrı yolculuklarında, üç kez uyuyakaldıklarından, sabah namazını ashab-ı kiramla kaza etmiştir.

Bunlardan birisi Hayber Gazası dönüşüdür. Ebû Hürayra’nın naklettiğine göre, Allah’ın Rasulü konaklama yerinde, uyku basınca istirahate çekilmiş ve Hazreti Bilâl’e kendilerini sabah namaz için uyandırmasını bildirmiştir. Bilâli Habeşi hazretleri de uyuya kalınca sabah vakti geçmiş aşırı yorgunluktan ne Rasûlüllah (s.a.v.), ne de sahabeden hiçbirisi uyanmamışlardı. İlk uyanan Rasûlüllah olmuş ve Bilâl’ı uyandırmış ve ;

-“ Ya Bilal niçin bizi uyandırmadın” buyurunca, Bilal-i Habeşi hazretleri:
-“ Ey Allahın Rasulü ben dahi yorgunluktan uyuya kalmışım.” diye cevap vermişlerdir.

Rasulullah(s.a.v.) güneş bir süre yükseldikten sonra eshabına abdest almalarını emretmiş, iki rek’at sabah namazının sünnetini kaza ettikten sonra, Hazreti Bilâl’e kamet getirmesini buyurup sabah namazının farzını cemaatle birlikte kaza ettikten sonra Allah’ın Rasulü şöyle buyurmuştur:
– “Her kim namazını unutursa, onu hatırladığı zaman hemen kılsın. Çünkü, Allah: “Beni anman için namaz kıl”
(Tâhâ Sûresi Âyet: 14) buyurdu
(Müslim, Mesâcid, 309; Ebu Dâvud, Salât, 11; Tirmizi, Tefsîru Sûre, 20; İbn Mâce, Salât, 10; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 47).

İmran b. Hüsayn ve Ebu Katâde’nin ayrı ayrı naklettiği başka bir seferde ise, uyku sebebiyle Rasulullah(s.a.v.) sabah namazını güneş doğup etraf ağardıktan sonra kaza olarak kıldırmıştır.
Hadisçiler, bunun Hayber, Tebük, Hudeybiye veya Ceyşü’l-Umerâ gazâsına ait olabileceğini ifade etmişlerdir. (Buhârî, Teyemmüm, 6; Menâkıb, 25; Müslim, Mesâcid, 311, 312; Sahîh-i Müslim Terceme ve Şerhi, IV, 1955-1963)

Uyku veya unutulduğunda kaza edilmesi emredilen farz (ve vacip) namazlar, tembellikle veya bilerek kılınmadığı zaman hem o namazların kaza edilmesi hem de tövbe edilmesi farzdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir cevap yazın