Namazların Rekatları

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) dini bilgilerin hepsini sohbet ederek öğretmemiştir. Dinin bazı vecibelerini bizzat yaşayarak ve yaşatarak göstermiş ve öğretmiştir. Namazın rekatları da bunlardandır.
Buhari ve Müslim gibi en sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayete göre, Peygamberimiz, “Benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız siz de öyle kılın.”(Kaynak: Neylu’l-Evtar, 1-2/472) buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), (Buhârî, Ezan, 18; Dârimî, Salât, 42)’de, “Namazı benden gördüğünüz gibi kılınız.” buyurarak namazların rekat sayılarını ve kılınış şeklini uygulamalarıyla öğretip açıklamıştır.
Kendisine bu konuda soru soran bir kişiye, “İki gün bizimle namaz kıl” diyerek onu uygulamalı olarak öğrenmeye yönlendirmiştir. (Kaynak: Müslim, Mesacid, 178; İbn Mâce, Mevakıtü’s-salât, 1; Nesâî, Mevâkıtü’s-salât, 7)

Ashab namazların kılınış şekli ve rekatlarını Peygamberimizden görmüş ve tabiin alimlerine aktarmışlar onlar da hem uygulamış hem de fıkıh kitaplarına işlemişlerdir. Bu bilgiler tevatür derecesine ulaşmış olup inkarı küfrü mucibtir.

İslam akıl dini değil nakil dinidir. Yani vahyi İlahi Cebrail’den Peygamberimize, ondan ashaba, onlardan tabiine ve ulemalara nakil ola ola bugüne ulaşmıştır.
Nakil de kendi içinde iki türlüdür.
a- Yazı ve anlatım iledir.
b- Diğeri ise görseldir.
Namazın nasıl kılındığının ve rekatlarının kaç rekat olduğunun en açık delili Buhari ve Müslim gibi en sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır.
O görsellik ki ashabdan günümüze kadar ittifakla korunmuş bozulmadan bize ulaşmıştır. Buna itiraz edenin imanı tehlikeye girer.
Adam gelip Peygamberimize namazı sorduğunda o, kaç rekat olduğunu söylemiyor bir süre bizimle kal diyerek namazların kaçar rekat kılındığını görsel olarak gösteriyor.

Namazda Rekat sayısının önemi olmasaydı Peygamberimiz cemaatle namaz kılmayı ısrarla telkin eder miydi?
Cemaatle namaz rekatlar belli olmasaydı neye göre ve nasıl kılınacaktı?
Onca alimler, On iki imamlar, İmamı Azamlar nice büyük evliya ve alimler yanılmış da o namazların rekat sayılarını belirten doğru haberi inkar edenler mi doğruyu bulmuş?
1400 yıldır nakiller yanlışmış da o zaman ait bilgileri olmayan cahiller mi doğru söylemektedir.?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir cevap yazın