Namazların Rekatları

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) dini bilgilerin hepsini sohbet ederek öğretmemiştir. Dinin bazı vecibelerini bizzat yaşayarak ve yaşatarak göstermiş ve öğretmiştir. Namazın rekatları da bunlardandır.
Buhari ve Müslim gibi en sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayete göre, Peygamberimiz, “Benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız siz de öyle kılın.”(Kaynak: Neylu’l-Evtar, 1-2/472) buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), (Buhârî, Ezan, 18; Dârimî, Salât, 42)’de, “Namazı benden gördüğünüz gibi kılınız.” buyurarak namazların rekat sayılarını ve kılınış şeklini uygulamalarıyla öğretip açıklamıştır.
Kendisine bu konuda soru soran bir kişiye, “İki gün bizimle namaz kıl” diyerek onu uygulamalı olarak öğrenmeye yönlendirmiştir. (Kaynak: Müslim, Mesacid, 178; İbn Mâce, Mevakıtü’s-salât, 1; Nesâî, Mevâkıtü’s-salât, 7)

Ashab namazların kılınış şekli ve rekatlarını Peygamberimizden görmüş ve tabiin alimlerine aktarmışlar onlar da hem uygulamış hem de fıkıh kitaplarına işlemişlerdir. Bu bilgiler tevatür derecesine ulaşmış olup inkarı küfrü mucibtir.

İslam akıl dini değil nakil dinidir. Yani vahyi İlahi Cebrail’den Peygamberimize, ondan ashaba, onlardan tabiine ve ulemalara nakil ola ola bugüne ulaşmıştır.
Nakil de kendi içinde iki türlüdür.
a- Yazı ve anlatım iledir.
b- Diğeri ise görseldir.
Namazın nasıl kılındığının ve rekatlarının kaç rekat olduğunun en açık delili Buhari ve Müslim gibi en sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır.
O görsellik ki ashabdan günümüze kadar ittifakla korunmuş bozulmadan bize ulaşmıştır. Buna itiraz edenin imanı tehlikeye girer.
Adam gelip Peygamberimize namazı sorduğunda o, kaç rekat olduğunu söylemiyor bir süre bizimle kal diyerek namazların kaçar rekat kılındığını görsel olarak gösteriyor.

Namazda Rekat sayısının önemi olmasaydı Peygamberimiz cemaatle namaz kılmayı ısrarla telkin eder miydi?
Cemaatle namaz rekatlar belli olmasaydı neye göre ve nasıl kılınacaktı?
Onca alimler, On iki imamlar, İmamı Azamlar nice büyük evliya ve alimler yanılmış da o namazların rekat sayılarını belirten doğru haberi inkar edenler mi doğruyu bulmuş?
1400 yıldır nakiller yanlışmış da o zaman ait bilgileri olmayan cahiller mi doğru söylemektedir.?

(Visited 146 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın