Haccın Farzları

mescidinebi21- HACCIN FARZİYYETİ:
Allahu Teala buyurdu ki, mealen:
-“Oraya yol bulabilen insana, Allah için Kâ’be’yi haccetmesi insanlar üzerine Allah’ın bir hakkıdır.” Âl-i İmran-97
2-HACCIN AHKÂMI:
Mîkat yerinde haccın şartlarından olan “telbiye ve ihrama girdikten sonra dikili elbise giymemektir. Kemer bağlamak caizdir. İhramdan çıkıncaya kadar dikişli elbise giyilirse cezası bir kurban kesmektir.
Haccın farzı 3’tür: 
1- Mîkat yerinde niyet ve telbiyedir. Buna ihrama girmekte denir.
2- Arafe günü bir miktar Arafatta bulunmaktır.
3- Bayramda Kâ’be’yi 4 kez tavaf etmektir.

Haccın Vacibleri:
1- Veda Tavafı
2- Safa ile Merve arasında sa’y yapmaktır.
3- Takriben 500 metre iki tepe arasında biraz yürür gibi gitmektir.
4- Her tavaftan sonra iki rekat namaz kılmak
5- Tavafı Hatimin arkasından 7 kez yapmaktır.
6- Müzdelifede vakfe, taş atmak, mikattan ihram ile geçmek, Arafatta akaşama kadar durmak
7- Bayram günü taşları attıktan sonra kurban kesmek(eğer kıran veya temmettüye niyet etmişse), sonra tıraş olmak ve sonra farz olan ziyaret tavafını bayram günlerinde yapmaktır. Mümkünse, Hacerül-esvedi öpmek sünnetini yerine getirmektir.

(Visited 102 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın