İmâm-ı A’zam’ın Vasiyeti

İmamı Maturidi Hz.

İmâm-ı A’zâm hazretlerinin son hastalığında eshâbına bildirdiği vasiyetin özeti şöyledir:

“Ey dostlarım biliniz ki, Ehl-i sünnet vel cemâat mezhebi haktır. On iki haslet üzeredir. Bunlara uyan bid’atten uzak olur. Peygamber Efendimize tam uymuş olur:

1- İmân, dil ile söylemek ve kalb ile tasdiktir. İmânın azalması ve çoğalması olmaz. İmânda şüphe caiz değildir. Müslüman günah işlemekle kâfir olmaz. İmân, amelden bir parça değil, ayrıdır. Amel, bazı vakitlerde emrolunmuştur. Fakire, zekât ve hac farz değildir. Fakat îmândan muaf tutulan an yoktur. Fakire îmân lâzım gelmez, denilemez. Hayrın ve şerrin takdiri …Allahü teâlâdandır.

2- Ameller üç kısımdır: Farz, fazilet ve günah.

3- Allahü teâlâ Arş’ı sonradan yaratmıştır. Allahü teâlânın Arş’a ihtiyacı yoktur.

4- Kur’ân-ı kerîm Allahü teâlânın kelâmıdır. Mahluk, yani sonradan olma değildir. Zatî ile kaimdir. Kur’ ân-ı kerîme mahluk diyen kâfir olur.

5- Bu ümmetin, Peygamber Efendimizden sonra en üstünü, Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali’dir. Üstünlükleri hilâfetteki sıralarına göredir. Bunları seven muttaki, düşman olanlar ise münafık ve şakidir, Cehenneme gideceklerdir.

6- Kul, bütün fiilleri, yaptıkları ile mahlûktur. Sonradan yaratılmıştır.

7- Yaratıcı ve rızk verici Allahü teâlâdır.

8- Allahü teâlânın ihtiyacı yoktur.

9- Mest üzerine mesh caizdir.

10- Allahü teâlâ, kaleme emrederek kıyamete kadar olanları yazdırmıştır.

11- Kabirde azap vardır. Münker ve Nekirin kabirde sual sormaları haktır. Mizân haktır. Cennet ve Cehennem geçici değildir, devamlıdır.

12- Allahü teâlâ, mahlûkatı, öldükten sonra kıyamette diriltir.

Cennetliklerin Allahü teâlâyı nasıl olduğu bilinmeyen, bir şeye benzetilmeden ve cihetsiz görmeleri haktır.

Peygamberimizin şefaati haktır. Hazret-i Âişe, hazret-i Hadice-i Kübra’dan sonra bütün kadınların üstünü ve mü’minlerin annesidir.

İmam-ı Azamın Hazretlerinin İmam-ı Ebu Yusuf’a Vasiyeti
Halk önünde konuşma, yalnız sorduklarına cevap ver!
Avam ve tüccar arasında da dinî ve zarurî bilgiye ait olmayan sözlerden ka­çın.
Avam arasında ne gül, ne de gülümse!
Çarşı pazara da çok çıkma!
Halk ile çokça düşüp kalkma! Onlar seni arasınlar.
Delilerle konuşmayan, münazara adabını bilmeyen ve iddialarını delilleri ile ısbat edemeyen ilim adamları ile söze girişmekten kaçın!
Mevki ve makam peşinde koşan, halk arasındaki günlük meselelere dalan ve bu suretle kendilerine şöhret ve menfaat sağlamak isteyen kimselerin söz­lerine ve aralarına ka­rışma!
(Güzel sitenize bu güzel sözleri paylaşmak istedim dua buyurun manen hasta kardeşinize)
Ekleyen: Fizyoterapist Caner
[email protected]

(Visited 104 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“İmâm-ı A’zam’ın Vasiyeti” üzerine 2 yorum.

  1. İmam-ı Azamın Ebu Yusufa vasiyetinden bir kısımı aynen şöyledir.
    Halk önünde konuşma, yalnız sorduklarına cevap ver! Avam ve tüccar arasında da dinî ve zarurî bilgiye ait olmıyan sözlerden ka­çın. Avam arasında ne gül, ne de gülümse! Çarşı pazara da çok çıkma! Halk ile çokça düşüp kalkma! Onlar seni arasınlar.
    Delilerle konuşmayan, münazara âdabını bilmiyen ve iddialarını delilleri ile isbat edemeyen ilim adamları ile söze girişmekten kaçın! Mevki ve makam peşinde koşan, halk arasındaki günlük meselelere dalan ve bu suretle kendilerine şöhret ve menfaat sağlamak istiyen kimselerin söz­lerine ve aralarına ka­rışma! (Güzel sitenize bu güzel sözleri paylaşmak istedim dua buyrun manen hasta kardaşınıza)

    1. Allahu Teala razı olsun kardeşim. Güzel bir nasihattir istifade ettik.

Bir cevap yazın