Kur’an’da Beş Vakit Namaz Vardır

Abdest-uzerine-abdest-almak   Sinsi İslam düşmanlarının maşaları olan dinde reformcular ve reenkarnasyoncu sapık ilahiyatçılara göre Kur’an’da -hâşâ- beş vakit namaz yokmuş. Bunun böyle olmadığı ayet ve hadislerle sabittir. 

   Sabah, Öğle ve İkindi namazı için;
Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar belli vakitlerde namaz kıl ve özellikle sabah namazını kıl…” (İsrâ, 17/78)
Bu ayette gündüzün güneşin tepeden batıya dönmesinden karanlığın bastırma vaktine kadar namaz kılınmasından kasıt öğle ve ikindi namazlarıdır. Burada sabah namazı ayrıca anılıyor.

     Akşam ve Sabah namazı ile  Yatsı ve Öğle namazı:
    “O halde Allahı tesbih edin ve namaz kılın . “Hîne tumsûne “: akşamladığınız vakit  “ve Hîne tuSbihûne ” sabahladığınız vakit. Göklerde ve yerde hamd,  O’na mahsustur “ ve Aşiyyen”: yatsı “ ve TuZherûne”: öğleyin  O’nu takdis ve tenzih edin, namaz kılın.’ (Rûm, 30/17-18)

    “Güneşin doğmasından (sabah namazı) ve batmasından önce (İkindi namazı) Rabbinin yüceliğini ilan et, O’na hamdet. Gecenin bazı vakitlerinde(Akşam ve yatsı), gündüzün bazı taraflarınında da(Öğle ve ikindi) O’na ibâdet et ki, Allah’ın rızâsına eresin.’ (Tâ-Hâ, 20/130);

     Bu ayette”Güneşin doğmasından ve batmasından önce” cümlesi ile sabah ve ikindi namazları , “Gecenin bazı vakitlerinde ” cümlesi ile de akşam ve yatsı vakti , “Gündüzün bazı taraflarında da O’na ibadet et” cümlesi ile de öğle ve ikindi namazlarının kılınması kastedilmiştir.

     Yukarıda belirtilen ayetlerde, sabah, öğle, akşam ve yatsı namazları açıkça belirtilmiş olup, ikindi namazı ise vusta (orta) namazı olarak zikredilmiştir. Dördün ortası olan ikindi namazıyla (Vusta namazı) namaz ancak; beş vakit olur. Her İbadet Kur’an’da açıkça belirtilmese dahi sahih ve mütevatür hadislerle yapılacak bütün ibadetler belirtilmiştir. Hadislerde de bulunamayan meseleler Eshabın icması ile açığa çıkarılmıştır. Bu üçünde de bulunamayan meseleleri müçtehid mezheb imamları Kur’an, sünnet ve Eshabın icmasına dayanıp kıyas yaparak dinin açıklanmamış hükümlerini ortaya çıkarmışlardır.

     Beş vakit namaz sahih hadisi şeriflerde de bariz olarak zikredilmiştir. Hazreti Ömer’in oğlu Abdullah’ın (r.a.) rivayet ettiği bir hadisi şerifte Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Birinizin evinin önünden bir çay geçse ve onda günde beş defa yıkansa o adamda kir kalır mı? sözüne : “Hayır kalmaz ya Rasulullah” cevabına :”O halde günde beş vakit namaz kılan bir kimsede de günah kalmaz”  (Hadis-i Buhari, Namaz)

(Visited 495 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın