Kurbanın Kur’an ve Hadis-i Şeriflerdeki Yeri

 Kurbanın Kur’an ve Hadislerdeki Yeri:    KURBANLIK BOĞA

Kevser Suresi ile: 
-” FeSalli liRabbike venHar”mealen;” Rabbin için namaz kıl, kurban kes.ayeti ile, Peygamberimize(s.a.v) farz, biz ümmetlerinden durumu iyi olanlara, vacib kılınmıştır.

Hadisi Şerifler de Kurban:

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
– “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘İmkanı olup da kurban kesmeyen kimse, bizim namazgahımıza yaklaşmasın!’ buyurdu.”

(İbni Mace 3123, Hakim 2/389)

Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

-“Herkim kurbanını namazdan önce keserse, o ancak kendi nefsi için et kesmiş olur. Herkim de namazdan sonra keserse, o kurban kesme ibadetini tam yapmış ve Müslümanların sünnetine isabet etmiş olur’  buyurdu.”

(Begavi 1113, Buhari 5617)

Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber Kurban bayramına şahid oldum. Hutbesini bitirince minberden indi. Ona bir koç getirildi, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onu:

-“Bismillahi Vallahu Ekber Haza Anni ve Ammen Lem Yudahhi Min Ümmeti’ dedi ve kendi eliyle kesti.”

(Ebu Davud 2810, Tirmizi 15219)

Enes (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iki tane alaca koç kurban etti. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i ayağı kurbanlarının yan taraflarına basılı Allah’ın ismini anıp tekbir getirerek onları kendi eliyle keserken gördüm.”

(Buhari 5627, Müslim 1966/17, Tirmizi 1494, İbni Mace 3120)

Şeddad bin Evs (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den iki şey ezberledim.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

– “Allah her şeye karşı iyi muameleyi yazmıştır. Bu sebeple öldürdüğünüz zaman güzellikle öldürün! Keseceğiniz vakit güzel kesin! Her hangi biriniz hayvan keseceği vakit bıçağını bilesin ve güzel keserek kestiği hayvanı rahatlatsın!”  buyuruyordu.”      (Tirmizi 1409, İbni Mace 3170)

Ebu Burde (Radiyallahu Anh):
– “Benim yanımda yaşını doldurmamış bir oğlak var, o iki koyunundan daha hayırlıdır, o bana kurban olarak yeterli midir? dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Evet, senin için yeterlidir. Ancak senden sonra hiç kimseye yeterli olmayacaktır!’ buyurdu.”

(Ebu Davud 2800, Buhari 5625, Müslim 1961/5)

Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Herkim kurbanını namazdan önce keserse, o ancak kendi nefsi için et kesmiş olur. Herkim de namazdan sonra keserse, o kurban kesme ibadetini tam yapmış olur’ buyurdu.”

(Buhari 5617, Müslim 1961/5)

Kimler İçin Kurban Vacibtir:

Kurban Bayramında, Allahu tealaya yaklaşmak niyeti ile kurban kesmek hür, müslüman ve mukim(yolcu olmayan), hali vakti yerinde olan ve büluğa ermiş  kimselere vacibtir. Bir yıllık geliri veya aylık geliri, ev ihtiyacını ve kul borcunu  karşılamıyorsa, o kimse İmam-ı Muhammed’in ictihadına göre fakir sayılır. Fetvada buna göre verilmiştir.

Köle, mahkum, kafir, yolcu ve fakir olan kimselere vacib değildir.

 Nelerden Kurban Kesilir:

 Kurban olarak kesilmesi caiz olan hayvanlar; koyun, keçi, sığır, manda, devedir. Koyun ve keçi birer kişiliktir.

 Manda ,deve ve sığır ise, bir kişiden yedi kişiye kadar caizdir. Koyunun erkeği, daha makbuldür. Bir tane kendisi için kurbanlık alan, sonradan başkaları ile anlaşıp ortak kesmeleri caizdir.

(Visited 209 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın