Maliki’de Hayz

Renklerin açıklaması:

Kurallar:

1- Maliki’de hayzın en azı yoktur. Çok az gelse de, hayz kabul edilir. Âdetinden en çoğunun, üç gün fazlası hayz olur. Daha çoğu ve 15 günden fazlası istihaza olur.
2- İkinci hayzın olabilmesi için, aradan en az 15 gün geçmesi gerekir. 15 gün geçmeden kan gelirse, bu hayz değildir, istihazadır. Gusletmeden namaz kılınır. [Hanefi’de de böyledir.]
3- Ayiseden [70 yaşından sonra] gelen kan hayz değil, istihazadır. [Hanefi’de ayise yaşı 55’tir. Maliki’yi taklit eden kadın, bu günlerde kan gelirse, namaz kılmaz; ama daha sonra kılmadığı namazları kaza eder.]
4- Hamileden ve doğumdan önce gelen kan hayzdır. Gebeliğin ilk iki ayında hayzın azami müddeti 15 gündür. İki aydan altı aya kadar 20, altı aydan doğuma kadar 30 gündür. [Hamileden ve doğumdan önce gelenler, Hanefi’de istihazadır. Maliki’yi taklit eden kadın, bu kanlı günlerde, orucunu tutar; fakat namaz kılmaz. Kılmadığı namazları daha sonra kaza eder.]
5- Kızlarda istimrar ederse yani kan kesilmeden akarsa, 15 günü hayz, 15 günü istihaza kabul edilir. Hanefi’de ise, 10 günü hayz, 20 günü istihaza kabul edilir. Maliki’yi taklit eden ise, Maliki’nin hayz dediği 15 gün namaz kılmaz, sonra kılmadığı beş günü kaza eder.
Kadınlarda ise, birinci ayda âdetinin en çoğunun 3 gün fazlasına kadar hayz, 30 güne tamamlayarak kalan günler istihaza kabul edilir. İkinci ay, birinci aydaki hayz kabul edilen gün sayısının 3 gün fazlasına kadar hayz kabul edilir. 15 güne çıkana kadar böyle devam eder. 15 günü geçerse, artık 15 günü hayz, 15 günü istihaza kabul edilir.
6- Hanefi’de hayzın en azı 3, en fazlası 10 gündür. Bundan azı veya çoğu istihazadır. Maliki’yi taklit eden kadın, Hanefi’ye göre istihaza olup da, Maliki’ye göre hayz olan günlerde namaz kılmaz, istihaza olan bu günleri daha sonra kaza eder.

Örnekler:

1) Maliki’yi taklit eden bir kadının âdeti, her zaman 20 temiz, 10 hayz iken, bu ay 20 temiz, 13 kan görse, en çok gördüğü hayz, 10 gün olduğu için, Maliki’de bu ay, 10 + 3 = 13 güne kadar gördükleri hayz, sonrakiler istihaza olur. 13 günü geçmediği için, Maliki’ye göre 13 gün hayz görmüş olur.AÇIKLAMA
Kan gelince namazı bırakır. Hanefi’de, bu aydaki kanlı günler 10 günü aştığı ve en az 3 günü önceki âdetine rastladığı için, rastlayan 10 gün hayz, sonraki 3 gün istihaza olur. Maliki’yi taklit eden Hanefi, bu durumda, 13. gün bitene kadar namaz kılmaz. 13. günden sonra, kan gelse de, gusledip namaza başlar. Hanefi’ye göre istihaza olan 10. günden sonraki kılamadığı 3 günlük namazını ise, daha sonra kaza eder.2) 
Maliki’yi taklit eden ve her ay âdeti 20 temiz, 3 hayz olan kadın, bu ay 19 temiz, 11 kan görse, en çok gördüğü hayz, 3 gün olduğu için, Maliki’de bu ay, 3 + 3 = 6 güne kadar gördükleri hayz, sonrakiler istihaza olur. Bu ay 11 gün kan gördüğüne göre, Maliki’de bunun ilk 6 günü hayz, sonraki 5 günü istihaza olur.AÇIKLAMA
Kan gelince namazı bırakır. Hanefi’de, bu aydaki kanlı günler 10 günü aştığı ve 3 günü önceki âdetine rastladığı için, rastlayan 3 gün hayz, önceki 1 gün ve sonraki 7 gün istihaza olur. 30. günden itibaren, gusledip namaza başlar. İstihaza olan birinci kanlı günle 24.-29. günler arasında kılmadığı, toplam 7 günlük namazını daha sonra kaza eder.3) 
Maliki’yi taklit eden ve âdeti 22 temiz, 5 hayz olan, en çok 6 gün hayz görmüş olan kadın, bu ay 20 temiz, 15 kan görse, en çok gördüğü hayz 6 gün olduğu için, Maliki’de bu ay, 6 + 3 = 9 güne kadar gördükleri hayz, sonrakiler istihaza olur. Bu ay 15 gün kan gördüğüne göre, Maliki’de bunun ilk 9 günü hayz, sonraki 6 günü istihaza olur.AÇIKLAMA
Kan gelince namazı bırakır. Hanefi’de, bu aydaki kanlı günler 10 günü aştığı ve en az 3 günü önceki âdetine rastladığı için, rastlayan 5 gün hayz, önceki 2 gün ve sonraki 8 gün istihaza olur; fakat kanın 10. günden önce kesilip, Hanefi’ye göre hayz olma ihtimali olduğu için 10 kanlı gün bitene kadar namaz kılmaz. 11. gün gusledip namaza başlar. Hanefi’ye göre istihaza olan, ilk 2 kanlı gün ile 28., 29. ve 30. günde kılmadığı namazlarını kaza eder.4)
 Maliki’yi taklit eden ve âdeti 15 temiz, 6 hayz olan, en çok 6 gün hayz görmüş olan kadın, bu ay 13 temiz, 13 kan görse, 15 temiz geçmeden gördüğü kanlı günler yani 14. ve 15. gün istihaza olur. En çok hayz gördüğü gün sayısı 6 olduğu için, Maliki’de bu ay, 6 + 3 = 9 günü hayz, sonrakiler istihaza olur. Yani 16. günden itibaren, ilk 9 kanlı gün hayz, sonraki 2 gün istihaza olur.AÇIKLAMA
14. gün kan gelse de, istihaza olduğu için, namaza devam eder. 16. gün kan devam edince, artık namazı bırakır. Hanefi’de, bu aydaki kanlı günler 10 günü aştığı 6 günü önceki âdetine rastladığı için, rastlayan 6 gün hayz, önceki 2 gün ve sonraki 5 gün istihaza olur; fakat kanın 10. günden önce kesilip, Hanefi’ye göre hayz olma ihtimali olduğu için 10 kanlı gün bitene kadar namaz kılmaz. 26. gün gusledip namaza başlar. İstihaza olan 22., 23., 24. ve 25. günlerde kılmadığı namazlarını kaza eder.5)
 Maliki’yi taklit eden ve âdeti 16 temiz, 9 hayz olan, en çok 13 gün hayz görmüş olan kadın, bu ay 15 temiz, 17 kan görse, en çok hayz gördüğü gün sayısı olan 13 günün 3 fazlası 15 günü aştığı için, bu aydaki kanlı günlerin ilk 15 günü hayz, sonraki 2 gün istihaza olur.AÇIKLAMA
Kan gelince namazı bırakır. Hanefi’de, bu aydaki kanlı günler 10 günü aştığı ve en az 3 günü önceki âdetine rastladığı için, rastlayan 9 gün hayz, önceki 1 gün ve sonraki 7 gün istihaza olur. Maliki’ye göre hayzın bittiği 31. günden itibaren, gusledip namaza başlar. İstihaza olan, ilk kanlı günde ve 26. – 30. günler arasında, yani toplam 6 günde kılmadığı namazlarını daha sonra kaza eder.6) 
Maliki’yi taklit eden kız, hayz olmaya başlayınca, kan durmadan aksa yani istimrar etse, Maliki’de 15 günü hayz, 15 günü istihaza kabul edilir.AÇIKLAMA
Kan gelince namazı bırakır. 16. günden itibaren gusledip namaza başlar. Hanefi’de ise, ilk defa hayz gören kızdan gelen kan, devamlı akarsa, ilk 10 günü hayz, 20 günü istihaza kabul edilir. Hanefi’ye göre istihaza olan 11.-15. günler arasında yani 5 günde kılmadığı namazlarını daha sonra kaza eder.

(Visited 86 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın