Ölenin Teçhiz ve Tekfini

Ölenin Teçhiz ve Tekfini

Dînimizde, ölünün yıkanması lâzımdır. Bu iş, mü’minler üzerine farz-ı kifâyedir. Yani, bir kısım mü’ minin, bu işi yapması ile diğer mü’minler sorumluluktan kurtulurlar. Ölüyü kefenlemek ve cenaze namazı kılmak da böyledir.

Ölüyü tepeden tırnağa kadar, tamamen ve bir kere yıkamak farzdır. Yıkarken, ölünün göbek ile diz arası örtülür. Kadının cenazesini kadın, erkeğin cenazesini erkek yıkar. Zaruret halinde, kadın, kocasının cenazesini yıkayabilir, fakat erkek, ölen karısını yıkayamaz. Ölünün bakması haram olan avret yerine; çıplak el ile dokunmak da haramdır.

Ölenin yıkandığı teneşir, yüksekçe ve biraz eğik …olmalıdır. Su ılık olmalıdır. Önce taharet ve abdest aldırılır. Ölünün önce yüzü yıkanır, sonra kollan yıkanır, başı, kulakları ve ensesi mesh edilir ve ayakları yıkanır. Cenazenin üç defa yıkanması sünnettir. Cenazeyi yıkayan kimse, niyet etmeli ve besmele ile işe başlamalıdır.

Vefat eden erkek ve kadın müslümanlârın cenazelerini, onları örtecek bir giyim ile kefenlemek farzdır. Bu farzı yerine getirmeyen müslümanlar günahkâr olurlar. Kefenin yeni, temiz, kıymetli olması ve beyaz pamuklu (patiska) olması sünnettir. Erkeğe ipek kefen haramdır.

Erkeğin kefeni üç parça olması sünnettir:

1- İzâr: Baştan ayağa kadardır. Genişliği bir metreden fazladır.

2- Kamis (Antari gibi uzun gömlek): Bunun uzunluğu omuzlardan ayaklarına kadar olan uzunluğun iki katıdır. Bu uzunluk, ortadan ikiye katlanıp, kat yerinden, baş geçecek kadar düz kesilir. Kol ve etek yerleri kesilmez.

3- Lifâfa: Baştan ve ayaklardan dışarı uzunlukta olup, daha geniştir. Baş üstünden ve ayak altından uçları büzülüp, bezle bağlanacakdır.

Kadınların kefeninin beş parça olması sünnettir.

1- Kamis: Erkek kamisi gibidir,

2- İzâr: Erkek izârı gibidir,

3- Hımâr: Baş örtüsü olup, yetmiş beş santim kadar uzundur. Uçları yüze sarkıktır, başa sarılmaz.

4- Lifâfe: Erkek lifâfesi gibidir.

5- Göğüs bezi: Omuzdan dize kadardır. Kefenin, erkek için üç parça, kadın için beş parça olması sünnettir. Daha az veya çok olması sünneti bozar. Erkeği kefenlerken ayrıca başına sarık sarmak mekruhdur.

Ölü yıkanıp kurulandıktan sonra önceden hazırlanmış ve yukarıda sayılan kefen bezleri getirilir, önce kamis giydirilir. Kamis, ölünün başından geçirilerek yarısı önünden, yarısı arkasından, ayaklarına kadar uzatılır. Tabutun içine ve izârın üstüne besmele ile yatırılır. İzâr’ın önce sol, sonra sağ tarafı, ölü üzerine kapatılır. Lifâfe de böyle yapılır. Ancak kadınlarda kamis adı verilen kefen kapadıktan sonra, saçları ikiye bölünüp iki yandan göğsü üzerine (kamisin üstüne) konur. Saçları üstüne baş örtüsü konduktan sonra, izâr kapatılır. İzârdan önce veya sonra “göğüs örtüsü” yahut bezi sarılır, sonra lifâfe kapatılır. Lifâfenin baş tarafı, ayak uçları ve mide hizasında karın kısmı bezlerle bağlanır.

(Visited 1.292 times, 3 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın