ORUÇ VE İMSAK VAKTİ

Allahu Teala oruç hakkında buyurdu ki, mealen:
– “Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız, size helâl kılındı. Onlar, sizin için bir örtü, siz de onlar için bir örtü durumundasınız. Allah, nefsinize güvenemeyeceğinizi bildiği için müracaatınızı kabul buyurdu ve sizi bağışladı. Şimdi onlara yaklaşın ve Allah’ın sizler için yazdığını isteyin.
Ta fecrin beyaz ipliği siyah iplikten size seçilinceye kadar yiyin, için. Sonra da ertesi geceye kadar orucu tam tutun. Bununla beraber siz mescitlerde îtikaf halinde iken onlara yaklaşmayın. Bunlar, Allah’ın sınırlarıdır, sakın onlara yaklaşmayın. Allah, âyetlerini insanlara böyle açıklıyor ki sakınıp korunsunlar.”  (Bekara/187)

 

Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam oruçla ilgili Kuran’ın bu ayetini tam anlayamamış olan sahabeden Adiy’i (r.a.) şu hadisi şerifleriyle uyarmıştır:
Adiy’in (Radıyallahu anh) kendi ifadesi şöyledir:
“Ey Allah’in Rasûlü! Ayette geçen “beyaz ipliğin siyah iplikten ayrılması” nedir, bunlar iki iplik degil mi?” diye sordum da Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bana:
– “İki ipliğe baktın ise sen gerçekten kalın enselisin”
dedi ve şu açıklamayı yaptı:
– “Hayır, iki iplik değil, onun biri gecenin karanlığı, diğeri de gündüzün beyazlığıdır.”
buyurdular.   (Hadis-i Buharî, Tefsir, Bakara 2, 28.)

Görüldüğü gibi sahabe efendilerimiz bile kendi ana dilleri üzere nazil olan Kuran’ın bazı ayetlerini anlayamayıp Rasulullaha sorarak öğrenmişken bugün meallerden hüküm çıkararak batanlara ne demeli?!

D İ K K A T  !
Üstte bulunan resimdeki görüntü Kur’an’da belirtilen siyah iplik beyaz iplik görüntüsünün ilk oluşumundan yaklaşık 30 dakika sonra  çekilmiştir…
Ufukta beliren ilk ağartı gözükmeden yaklaşık 15 dakika önce yemeden içmeden kesilir ilk ağartının belirmesinden 5 -10 dakika sonra sabah namazı yani imsaktan 25-30 dakika sonra sabah namazı kılınabilir..

Şimdilerde bazı kalın enseli art niyetliler televizyonlara çıkıyor, siyah iplik ile beyaz ipliğe bakarak imsak vaktini ölçmeye kalkıyorlar. Bunlar bir de bazı fakültelerde öğretim görevlisi olarak güya ilim adamı yetiştiriyorlar.
Bunların eline kalan eğitim-öğretim de garip kalmıştır. Zira iş ehlinde değildir.
www.islamdergisi.com

 

(Visited 403 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın