Allah (celle celalühü) İnsanı Yarattı

Bilge bir kişi dinsiz bir ateiste sormuş:
– Şu resimdeki kuş, kendisi gibi bir kuşu yaratabilir mi? demiş. Ateist :
– Olamaz öyle şey demiş.
Bilge kişi;
– Gözü kulağı olan bir kuş bunu yapamazsa eli ayağı gözü kulağı aklı olan bir insan böyle bir şey yaratabilir mi, diye tekrar sormuş. Dinsiz:
– O dediğin şimdiye dek olmadı demiş. Bilge kişi:
O halde eli ayağı gözü kulağı aklı iradesi olmayan taş parçası doğanın bunca akıllı varlığı yarattığına nasıl inanıyorsun? demiş. 
Ateist düşünmüş, düşünmüş ve hiçbir şey söyleyemeden kalkıp gitmiş.
***
Allahu Teala, tüm insanların atası Hz. Ademi ruh ve topraktan yarattı. Hz. Adem’in uykusu esnasında da onun eşi Havva validemizi Hz. Ademin sol kaburga kemiğinden yarattı. Bak ayet meali:
” Allah, sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. (İnsan) eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklenir (gebe kalır) ve (bir müddet) onu taşır. Gebeliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri Allah’a, “Eğer bize iyi ve sağlıklı
bir çocuk verirsen,
elbette şükredenlerden olacağız” diye dua ederler.” (A’RÂF-189)

Ondan sonra gelen insanları erkek ve kadının suyundan yarattı. Erkekten atılan su ile kadının suyu rahimde birleştikten sonra o su önce kana dönüyor, sonra bir parça et oluyor, sonra ondan çok büyük bir mimarlık eseri olan iskeletimiz yaratılıyor.
Sonra ona kaslar sinirler ve deri giydiriliyor.
Sonra onun içerisine bir ömür boyu irademizin dışında hiç durmadan çalışan motor, yani kalp konuyor.böbrekler, mide konuyor.
Bunlar anne rahminde yaratılırken anne ve baba sadece uykusunu uyuyor, uyanınca işine gücüne bakıyor.
Ve Allah rahimlerde bir damla sudan yarattığı insana 4 ay on gün sonra bir de ruh veriyor.
Ruh, bu alemde eşi ve benzeri bulunmayan hiç bir maddeye benzemeyen çok özel bir mahluktur. Ruha işitme, görme, bilinç ve bilme özelliği veren Rabbimiz hiç bir maddeye o özelliği vermemiştir. Ruh bedenden ayrıldığında toprak maddeleri olan bedenimiz yine cansız kör ve sağır bir toprak parçası oluveriyor. Ayet meali:
– İnsan, kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi de, şimdi apaçık bir hasım kesildi?
Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı: “Kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri?” dedi.
 
– De ki: “Onları ilk defa yaratan diriltecek ve o her yaratmayı bilir.” (Suresi Yasin/77,78,79)

Materyalist dinsizler bir damla sudan yaratıldıklarını görmezlikten gelerek bütün bu olup bitenleri kör, sağır ve şuursuz atom parçacıkları olan genlere vermeye çalışırlar. Dünya, dünya olalı 4.5 milyar yıl geçmiş. Bu zamana dek bir at arabası bile yaratamayan kör ve sağır tabiatın insan gibi üstün niteliklere sahip olan bir varlığın körler, sağırlar ve ölülerin yarattığını savunacak kadar bile bile Allah’a iman etmeye kör ve duyarsız olup Allah’a karşı kibirlilik taslayan materyalist dinsizler için yaşasın cehennem.

(Visited 322 times, 2 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın