Allah’ın İmtihanı Altının Ateşle İmtihanı Gibidir

goldİslamın ilk devrinde Müslümanlar Mekkeli müşrikler tarafından çok ağır zulümlere
uğruyorlardı. Rasulullahın (sallallahu aleyhi ve sellem) ashabı, ‘‘Ey Allahın Rasulü! Biz Allah’ın
yolunda iken başımıza gelen bu sıkıntıların sebebi hikmeti nedir?” şeklinde bir
soru sorarlar. Bunun üzerine şu ayetler nazil olur. Mealen:

“İnsanlar ‘inandık’ demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını
mı zannederler”
(Sure-i Ankebut Âyet: 2)
Ant olsun biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik...
Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da.”
(Sure-i Ankebut Âyet: 3)
Bu ayette geçen fetennâ yani; (imtihan ettik), aynı zamanda altını saflaştırmak
için yapılan işlemlerdir, testlerdir. Altını saflaştırmak
altını çok yüksek sıcaklıktaki ateşe tabi tutmakla olur.
Bin altmış dört derece sıcaklıktaki ateşe tabi tutulan altın erimeye başlar, içindeki değersiz işe yaramayan
maddeler köpürerek yukarı doğru yükselir ve sıcaklığın etkisiyle
yok olur. Bu çok zorlu işlemden sonra o altının ne kadar saf olduğu
tekrar ölçülür. Altın 99.9 ayar olduğunda hedefe ulaşılır. İşte
fitnenin yani zor imtihanın anlamı budur. Altın, üstüne bir su tutmakla
veya bir iki çekiç darbesiyle saflaşmaz çünkü pislikler yabancı
maddeler içeride derinlerdedir, derinlere de çok yüksek
sıcaklıklarda altını eritmeden ulaşamazsınız. Bu ayet iman hakkında
olduğuna göre, iman da içeride ve derinlerde olduğuna göre
imanı rahatsız eden yine içeride ve derinlerde olan kendimize bile
itiraf edemediğimiz zanlardan, vesveselerden nasıl kurtulup kendimizi
arındıracağız, nasıl imanımız saf hale gelecek. İşte ateşin
o kor halinde altının saflaştığı gibi iman da zor testlerden geçirilerek
test edilir. 


(Visited 268 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın