Allah’ın İndirdiği ile Hükmetmeyenler

SORU: Hocam, “Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir. (Mâide-44)” mealindeki ayeti nasıl anlamalıyız..?

Bu ayetin tefsirinde Camiu’l Beyan isimli 30 ciltlik tefsirin müellifi İmam Cerir et-Taberi, ayette geçen küfrün İslamdan çıkma manasında değil, Allah’ın nimetini inkar, yani nankörlük manasında olduğunu ve bid’at ehli olan İbadiye grubunun bu ayeti, yönetimi elinde bulunduranların küfrüne delil gösterdiklerini izah eder ve Ashabın âlimlerinden İbn-i Abbas’ın (r.a.) ;
– “Kasten inkar ederek Allah’ın hükümleriyle hükmetmeyen kimseler kafirlerdir. Allah’ın hükümlerini Kabul ettiği halde onunla hükmetmezse zalim veya fasık olur ama kâfir olmazlar.”
şeklinde tefsir ettiğini beyan eder.
Maalesef ki günümüzün sapkın vehhabi-mealcileri bu ayete kendi akıllarına göre yanlış mana verip Müslümanları küfürle itham ederek kendileri küfre düşmekteler.
Yazan: Bekir Abdullah

(Visited 60 times, 7 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın