Allah’ın Varlığı ve Birliği

Allah vardır, bu evren, eşyalar,  ve tüm oluşum ve bozuşumlar  O’nun varlığının alametleri, belirtileridir. Bir evin bacasından duman çıkıyorsa, sen o ateşi görmesen de,  o evin ocağında ateş yanıyor demektir. Allah’ı görmesek de eserleri açıkta görülmektedir.
A-ALLAH LAFZIBüyük alim ve veli Müceddid-i Elf-i Sâni İmam-ı Rabbani (k.s.) hazretleri şöyle izah ettiler: “Hem ez ost” (Her görünen,  her işitilen, her hissedilen O’ndandır yani; O var kılmaktadır..)
Allah, Zatını Sıfatları ile, Sıfatlarını İsimleri ile, İsimlerini İsimlerinin tecellileri olan eşyalarla gizlemiştir.
Kainat, içindekilerle birlikte en muhteşem bir sanat eseridir. Sanatın vücuda gelmesi için sanatı yaratan varlığın gören, işiten, bilen, irade sahibi ve sonsuz bir kudreti olması elzemdir. Aksi halde kör, sağır, bilinçsiz, iradesiz ve güçsüz birisinden yaratan olamaz…

NOT:
Makro ve mikro düzeyindeki her şey muhteşem bir düzen içindedir.  Yani; yıldızlar, galaksiler, gezegenler,  atomlar, nötronlar, protonlar ve elektronlar tam bir düzen içerisindedir.  Bunların düzenlerinin bozulması durumunda, evrende her şey altüst olur.

Eğer ki haşa, Allah’tan başka ilahlar bulunsaydı bu evrendeki bu düzen olamazdı. Biri diğerine muhalefet eder, ortam düzen bozulurdu. Biri diğerine tabi olsa idi, tabi olan aciz olur, aciz olan da ilah olamazdı.  Her arabada bir direksiyon bulunur, iki direksiyon ve iki sürücü olsaydı her an kaza olması muhtemel idi. Lâ ilahe illallah; Allah’tan başka ilah yoktur.

Hem zaten insanlık tarihinde insanlara Allah’tan (c.c.) başka,  kitab gönderen de  olmamıştır. “Niye denilirse?”  Çünkü Allah’tan başka İlah yoktur ki,  kendisini tanımaları için  uyarıcı bir rasul ve bir kitab göndersin.  İnsanlık tarihi boyunca sadece Allahu Teala rasul ve kitab göndermiştir. Sahte peygamberler de güya Allah adına geldiklerini iddia etmişlerse de Allahu Teala onları başarıya değil, hezimete uğratmıştır.

(Visited 316 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın