Allah’ın Zati Ve Subuti Sıfatları Ve 32 Farz

A- ALLAH’IN ZATİ SIFATLARI: 

1Vücud: Allah vardır, varlığı kendisindendir. Madde ve cisim değil, nasıldır diye düşünmek haramdır. Çünkü hayal edilen her şekil, akla gelen her görüntü  mahluktur.

2-Kıdem: Varlığının öncesi yoktur, yani ezelidir. Varlığının başlangıcı olan tüm mahlukata, varlığının bir başlangıcı olmayan,  ezelî bir varlığın olması gereklidir..

3-Bekâ: Allah’ın varlığının sonu yoktur.

4-Kıyambinefsihi: Hiçbir kimseye muhtaç değildir. Yemeğe, içmeğe, uykuya ihtiyacı yoktur. O’nu bir an ne uyku,  ne de dalgınlık tutamaz.

5-Vahdaniyet: Birdir, eş ve oğul edinmekten münezzehtir(Temizdir, yücedir.)  Ortağı ve benzeri yoktur. O doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Hiç bir kimse O’na denk olamaz.

6- Muhaleftün li’lhavadis: Mahluklarından (yaratıklarından) hiçbirine benzemez.

 

 B- ALLAHU TEALANIN SUBUTİ(manevi) SIFATLARI

1- Hayat: Allahu Teala diridir.                  5- Kudret: Allah’ın kudreti sonsuzdur.

2- İlim: O Allah(c.c.) ilim sahibidir.       6- İrade: Evrende herşey O’nun iradesi ile olur.

3- İşitme: O Allah(c.c.) işitendir.            7- Kelam: Allah’ın kelam sıfatı vardır.

4- Görme: O Allah(c.c.) görendir.           8- Tekvîn: Allah’ın fiili sıfatıdır. Var eder veya yokeder.

Allahu Teala’nın sıfatları ezeli ve ebedi olup, bütün kemal sıfatlar O’nundur ve eksik sıfatlardan münezzehtir.(temiz ve yücedir) . O’nun sıfatları ne zatının aynı, ne gayrısıdır. Kemal sıfatları ile ezelde vasıflanmıştır. Mahlukata güç veren , hayat verip yaşatan onları her an varlıkta durduran O’dur. Bilmek için beyine, görmek için göze, işitmek için kulağa, söylemek için dile,  sese ve harflere ihtiyacı yoktur. O ezelden ebede bir tek kelam konuşucudur. O’nun yüce Zatının ve sıfatlarının hakikatını düşünmek haramdır. Akıllar buna asla güç getiremez.h O’nu kalbde nasılsız ve niçinsiz, hiç bir şeye benzetmeden sevgi, saygı ve edeble ile hatırlamak  Allah’ı zikirdir.

 

                                           3  2     F  A  R  Z

        İMANIN ŞARTLARI: 

  1-  Allaha inanmak        2-  Meleklerine inanmak     3-  Kitaplarına inanmak       4-  Peygamberlerine inanmak        5-  Ahiret gününe inanmak      6-  Kadere inanmak ve İyilik ve Kötülüğü Allahın yarattığına iman etmek.                                                                               

        İSLAMIN ŞARTLARI:

1- Şehadet kelimesini söylemek    2- Namaz kılmak     3- Oruç tutmak     4- Zekat vermek     5- Hacca gitmek

 

          GUSLÜN FARZLARI:                                    TEYEMMÜMÜN FARZLARI:

    1-  Ağıza su vermek                                         1- Teyemmüme niyet etmek

    2-  Buruna su vermek                                     2- Elleri temiz toprağa vurup yüzü mesh etmek, tekrar toprağa     

    3-  Bütün vücudu yıkamak                                  vurup kolları dirseklere dek mesh etmek

 

               ABDESTİN FARZLARI                                                

           1-Yüzü yıkamak                                                                                                   

           2-Kolları dirseklerle birlikte yıkamak                                                                   

           3- Başın dörtte birini yıkamak

           4- Ayakları topuklarla birlikte yıkamak

 

               NAMAZIN DIŞINDAKİ FARZLAR:                 

          1- Hadesten taharet(Cünüp olan kimsenin gusül abdesti alması)

          2- Necasetten taharet( Beden ve elbisede idrar ve necaset  varsa yıkamak                                                       

          3- Setri avret ( Avret yerlerini örtmek)

          4- İstikbali kıble ( Namazda Kâbeye yönelmek)

          5- Vakit ( Her namazı vaktinde kılmak)

          6- Niyet ( Hangi namaz kılınıyorsa ona niyetlenmek)

               NAMAZIN İÇİNDEKİ FARZLAR:    

           1-İftitah tekbiri(Namaza “Allahu Ekber” diyerek başlamak)

           2-Kıyam ( Ayakta durmak)                                

           3-Kıraat ( Namazda Kur’an dan  Ayet okumak)                                                      

           4-Rükû’ ( Eller dize erişecek derecede eğilmek)                        

            5-Sücût ( Ayak ve diz ellerle birlikte alını yere koymak) 

            6-Kade-i ahire ( Son tahıyyatta ettehıyyatüyü okuyacak kadar oturmak)              

        

        

(Visited 2.011 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Allah’ın Zati Ve Subuti Sıfatları Ve 32 Farz” üzerine 1 yorum.

  1. allahın dediklerine saygı sevgi dumaktayız çünkü allahın verdiği önemlere durmaktayız bir kişi oynu severse onu bırakmaz

Bir cevap yazın