ALLAHU EKBER DAĞLARI HATIRASI

Yazan: Bekir Bey
22 Aralık 2012
Onlar karınları doyacak kadar ekmek dahi bulamadılar. Onlar bedenleri ısınacak kadar elbise giyemediler. Onlar hayatlarının baharında eksi 40 derece soğukta, vatanımızı savunmak uğruna Allahu Ekber Dağlarında dondular.MERHUM DEDEMİN, ALLAHU EKBER DAĞLARI HATIRASI:
Onlar karınları doyacak kadar ekmek dahi bulamadılar. Onlar bedenleri ısınacak kadar elbise giyemediler. Onlar hayatlarının baharında eksi 40 derece soğukta, vatanımızı savunmak uğruna Allahu Ekber Dağlarında dondular.
Babamın babası merhum İbrahim dedem, 1914-1922’li yıllarında yapılan Çanakkale Savaşı, Türk-Rus, Türk-Yunan Savaşlarına katılmış bir gazidir.
Babamın naklettiğine göre Sarıkamış Faciasında dedemin bulunduğu alayın başında başarılı bir Osmanlı paşası olan Deli Halit Paşa bulunmaktaymış. Halit Paşa o vahim geceyi Erzurum’un Hasan Kale denilen yerde geçirerek askerini donmaktan kurtarmıştır.
Dedemin gözyaşları içinde naklettiğine göre dedemin içinde bulunduğu alay, sabahleyin Allahu Ekber dağlarına çıktıklarında Enver Paşa’nın basiretsizliği yüzünden soğuktan donmuş binlerce Osmanlı askerlerinin cesetleri ile karşılaşmışlar.
Bu vahim olaydan bir süre sonra Osmanlı askerleri, Rus ve Ermeni askerleri ile karşılaşmışlar. Savaş, top atışları ile başlamış. Türk askerlerinin başına yağmur gibi yağan Rus ordusunun şarapnelleri akşama kadar devam etmiş. Bir ara her iki tarafın askerleri yakın vuruşma için karşı karşıya gelmişler. Deli Halit Paşa:
– “Evlatlarım birazdan gavurla göğüs göğüse, süngü süngüye vuruşacaksınız. Yanınızdakilerle helalleşin.“ demiş ve akabinde hücum emrini vermiş.
Halit Paşa, o kadar cesaretli ve metanetli bir kimse imiş ki, sanki savaş değil de, müsabaka varmış gibi köstekli saatini çıkarıp savaş süresi için saat tutmuş.
Türk askerlerinin ölüme değil bayrama gidiyorlarmış gibi “Allah Allah” nidaları ile başlayan yakın vuruşma 15 dakika sürmüş. 15 dakikadan sonra Türk askerleri Rusları bozguna uğratıp önlerine katıp kovalamaya başlamışlar. Bir ara Halit Paşa seslenmiş;
– “Evlatlarım! Rus gavurunu 15 dakikada Allah’ın inayetiyle yendik. Öldürdüğünüz gavurların çantalarını alın kendi çantalarınızı atın.” demiş.
Dedem de bu emre binaen kendi boş çantasını atmış öldürdüğü bir Rus askerinin çantasını açmış. Kendileri kuru ekmeği bulamayıp çarıkları yediği o yoksulluk yıllarında, Rus askerinin çantasının türlü türlü sütlü pastalar ve yağlı börekler ve kurutulmuş etlerle dolu olduğunu görmüş o an. Hemen onlardan bir parça yedikten sonra dizlerine derman gözlerine aydınlık gelmiş.
Osmanlı Türk askerleri karanlık kavuşmak üzere iken Rus toplarını ele geçirip zaferi noktalamak üzere iken, Enver Paşa’dan Deli Halit Paşa’ya, “Derhal askerleri geri çek“ diye zamansız bir emir ulaşmış.
Halit Paşa:
– “Enver Paşa bizi sattı. Biraz önce Ruslardan iki kasa para geldiğini gördüm.” demiş.
Kerhen, askere geri çekilin emri verildikten sonra, Türk askerleri ovaya doğru inerken dedemin Zileli bir arkadaşı ;
– “İbrahim, biraz sonra bu melun Rus toparlanır hepimizi top yağmuruna tutar. Gel, biz ovaya inmeden top menzilinin dışında karşıya geçelim” demiş.
Türk askeri ovaya iner inmez toparlanan Rus askerleri toplarından ateş kusturmaya başlamış. Uçuşan şarapnel parçaları ile Türk askerlerinin kopan kolları, bacakları ve feryatlar göklere yükselmeye başlamış.
Karanlık kavuştuğunda Halit Paşa alayın başına gelmiş, 1100 kişilik alaydan geriye 11 asker kaldığını görmüş.
Enver Paşa Orta Asya’ya kaçmış ve orada bir çatışmada vurulmuştur…
Kazım Kara Bekir Paşa’nın komutasında toparlanan Osmanlı Türk ordusu daha sonra kahraman asker Deli Halit Paşa’nın birlikleri ile Rus ve Ermeniler Kars ve Ardahan’dan sökülüp atılmıştır.
Enver Paşanın yeteneksizliği ve basiretsizliği ise binlerce Türk askerinin telefine sebep olmuştur.

(Visited 318 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın