ASLAN KURT TİLKİ ve BEN’lik DAVASI

 Kıssadan hisse derler geçmiş büyükler. Maksat masal anlatmak değil, ondaki mesajı anlamaktır. Mesnevide şöyle bir falb masalı geçer:
Aslan, Kurt, Tilki ve İlahi Adalet
Günlerden bir gün kral aslan avlanmak için ininden çıkar. Önce bir kurda ve daha sonra da bir tilkiye rastlar. Kurt ve tilki aslanın peşine takılır birlikte yol alırken, Aslan önce bir öküz sonra koyun daha sonra da bir tavşan avlar. Aslan kurda şöyle der:
-“Bu avları adaletli bir şekilde paylaştır!”
Kurt hırs ve kibirle:
-“Efendim. Şu öküz senin, şu koyun da benim, tavşan tilkinin hakkıdır.” der.
Aslan bu paylaşıma ve kurdun hırsına çok kızarak:
-“Sen ne zamandan beri benim bulunduğum bir ortamda “Ben” diyebiliyorsun ve kendine pay ayırabiliyosun?” der ve kurdu bir pençe darbesiyle öldürür.
Bu kez aslan tilkiye döner:
-“Bu paylaşım olmadı. Adaletli bir biçimde sen paylaştır bakalım.” der.
Tilki:
-Efendim şu öküz kralımızın sabah kahvaltısı, şu koyun öğle yemeği, şu tavşan ise kralımızın akşam yemeği olsun.” der.
Aslan paylaşıma oldukça sevinerek:
-Çok adaletli bir paylaşım yaptın. Sen bu paylaşımı nereden öğrendin?”
Tilki mahcub bir şekilde:
-“Şurada biraz öldürülen kurttan öğrendim efendim.” der.
Aslan bu cevaptan oldukça memnun olur ve:
-“Ben de bu kudret oldukça daha çok avlar bulurum. Bunların hepsini sana hediye ettim.” der.
Bu hikayeden alınacak mesaj şudur:
Ehl-i mutasavvıflar bu hikayeyi şöyle yorumlarlar: Aslan bir hayvan olarak nasıl ki gücü karşısında ortak tanımayıp avınıa ortak olma cüret i göstereni edeni mahvettiyse, İlahi kudret karşısında da kul haddini bilmeli ve İlahi huzurda “ben” deyip varlık göstermeye kalkışmamalıdır. Aksi durumda Allah’ın mahvetmesi aslanın mahvetmesine de benzemez, Allah kendisine şirk koşanı ebedi azapla cezalandırır. Mülkün ve gücün gerçek sahibi Allah’ı tanıyıp haddini bilen kullar ise, Rableri tarafından sonsuz yaşam ve mutlulukla ödüllendirilir.
İblis İlahi huzurda “ben” deyip, varlık davasına girerek kazandığı iyilikleri Rabbinden değil de kendisinden gördüğü için şirke girdi, bütün amelleri iptal edildi. Adem ise işlediği hatayı nefsinden ve her hayrı Allah’tan bilmesi sebebiyle peygamberlik makamına layık görüldü.
Rabbimiz Allah (celle celâlühü) buyurdu ki;
-” Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir.” (Nisa/79)
Herkese iyilik ve hidayet Allahu Tealadandır.

(Visited 1.391 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın