Beş Vakit Namazın Miraçta Farz Olması

SORU: Bazı kimseler Rasulullah’ın miraç dönüşünde yerinin hala sıcak olmasını anlayamıyor ve itiraz ediyorlar. Bunu cevaDünyaplar mısınız..?
CEVAP:
Rasulullah’ın miraç dönüşündeki yerinin hala sıcak olduğunu haber veren, Rasulullah’ın halasının kızı Ümmü Hani’dir. Zira Rasulullah’ı Taif dönüşünde sadece Ümmü Hani himayesine kabul etmiştir. Rasul-i Ekrem ise Ümmü Hani’nin evinden Mescid-i Aksa’ya, oradan da miraca yükseltilmiştir. Allah dilerse bir saniyenin içerisine milyarlarca yılı sığdırabilir. O’nun “ol” demesi yeterlidir.

SORU: Miraç konusunda aklı karışıp şüpheye düşenler olmaktadır. Bu duruma düşmemek için ne yapmak gerekir..?
CEVAP:
Dalalet ehlinin kitaplarını okuyan ve onların sohbetlerine katılan kimselerin, sahih hadisler hakkında kalplerinden şüphe ve terettütleri hiç eksik olmaz. Miraçta 50 rekat namazla ilgili hadisi şerifi Enes (r.a.) hazretleri rivayet etmiştir. Buna itiraz eden bir kimse Hz. Enes’e mi, yoksa kendi kuru mantığına mı inanırsa hidayeti bulabilir..? Din nakildir akıl değil. Eğer akıl sağlam nakle ters düşerse, akıl terk edilmeli nakle inanmalı. Yoksa kişi kendi aklına tapmış olur. İşte esas şirk de kişinin aklına tapmasıdır. Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanın etinin yenmesini Kur’an yasak ediyor. Allah’ın adı ile kesilen hayvan ile, Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanın eti arasında fiziksel olarak ne gibi bir fark var ki bunun yenilmesi haram kılınabiliyor..? Bunu hangi akıl çözebilir.? Allah’a dua ediyoruz ki Allah kendisine dua edilmesini istemektedir, “şunu ver, şunu verme” diye. -Haşa- dua etmek, Allah ile pazarlık mıdır.?
Rasulullah(s.a.v.), Miraçta Allahu Tealanın namazı 50 vakit olarak farz kılmasına karşı geldiği için beş vakte inmesini istemiyor, bilakis Allahu Tealanın muradı beş vakte indirmek olduğu için dua ve niyazda bulunuyor.  O ağır yükün hafifletilmesi için Rabbu’l-âlemîn Musa peygamberi Rasulullah’ın önüne çıkararak kendisine dua edilmesini hatırlatıyor.. Bu O’nun emrine karşı gelmek değil, Rasulullah’ın duası sebebiyle İlahi muradın tecelli bulmasıdır. Dualara icabet ise Allah’ın şanındandır. Aynı zamanda şu da bilinmelidir ki, beş vakit namazın farz olması Kur’an ile de sabittir.

(Visited 172 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Beş Vakit Namazın Miraçta Farz Olması” üzerine 1 yorum.

  1. ESSELAMUALEYKÜM,
    Yayınlarınız çok güzel, böyle güzel yazıları daha sık yayınlarsanız bizde istifade ederiz İnşaALLAH

Bir cevap yazın