İlimsiz Müslümanın Durumu

               İlim Allahu Tealanın sıfatlarındandır. İlimsiz  insan bir hiçtir. İnsanların Allah’a manen yaklaşmaları ilimleri kadar olur. Bu ilme ma’rifetullah denilir. Allahu Teala Kuran-ı Kerimde ;”Allah’tan ancak alimlerin gereği gibi korkacağını” ve “bilenlerle bilmeyenlerin aynı olmayacağını” haber vermektedir ve bu hususta Allah’ın Rasulü(salat ve selam üzerine olsun): ” Dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahireti isteyen ilme sarılsın,  her ikisini isteyen yine ilme sarılsın. “ ve “İlimsiz sufi değirmen eşeğine benzer döner dolaşır aynı yere gelir bir mesafe alamaz.”diye beyan ettiler.       Öte taraftan dünyevi işlerde de ilim gereklidir. İlimsiz ne mühendis, ne doktor ne de kasap olabiliriz.  Yalnız maddi ilimleri öğrerenip, manevi ilimlere kör kalan bir toplum kendi intiharını hazırlamış demektir. Öylesi bir toplum; dışı oldukça görkemli içinde farelerin cirit attığı metruk bir köşkten daha beter olduğu gayet açık bir durumdur, veya dış görüntüsü oldukça sağlam olup içini ağaç kurdunun yiyip bitirdiği bir ağaç gibidir.  

               İlimsiz bir kimsenin dini konularda hüküm vermesi, uzman doktor olmayan bir kimsenin  kalb veya beyin ameliyatı yapmasından daha tehlikelidir. Zira öyle birisi, en kötüsü ameliyat yaptığı kimsenin ölümüne sebep olur. İlimsiz fetva veya hüküm veren kimse ise onunla amel eden kimsenin ebedi hayatını helak eder. İlimsiz amel eden kimsenin durumuda vahimdir. Zira böyle bir kimse için Allahın Rasulü(s.a.v.): “İlimsiz amel eden kimse değirmen merkebine benzer, döner dolaşır aynı yere gelir bir mesafe alamaz.” diye beyan ederler.

              Bir fakülte bitirmiş birsine ” babası şöyle der: ” Oğlum abdestini alda Cuma namazını kılmaya gidelim”  Buna oğlunun cevabı şöyle olur: ” Öf be baba! Keşke şimdi bir mecusi  olsaydım da abdest ve namazla uğraşmasaydım.” der ve kafir olur.  Ama o kimse hala kendini müslüman sanır. Zanneder ki müslümanlık babadan oğula kalan bir mirastır. Durum o kimse için hiç iç açıcı değildir. O bir fakülte bitirmiş ve bu uğurda ona nice masraflar edilmiş. Ama en hayati durumu olan ebedi geleceği ihmal edilmiş. Rivayet edilirki Firavn bir rüya görür ve onu yorumlattırır. Rüyasını yorumlayan kimse Firavun’a derki: “Bu yıl İsrail oğullarından dünyaya gelecek bir erkek çocuğu seni tahtından indirecek.” Bunun üzerine harakete geçen Firavun o yıl içinde doğan İsrail oğullarından doğan erkek çocuklarını öldürtür.
            Bu durumda binlerce erkek çocuğu katlederek cennete gönderen  Firavunmu daha kötü iş yapmıştır, yoksa çocuklarına binlerce lira harcayarak sadece dünyevi geleceklerini hazırlayıp, dinlerini öğretmeyip, cehenneme gitmelerine sebep olan anne babalarmı daha fena iş yapmışlardır ? Allahu Teala : “Yâ eyyühellezîne âmenû Kû enfüseküm ve ehlîküm nârâ.” Mealen:”Ey iman edenler, kendinizi ve sorumlu olduğunuz kimseleri, cehennem ateşini gerektirecek işleri yapmaktan alıkoyun.” diye Kur’an’da haber vermektedir. Bu durumda kendimizi sakındırmamız yetmiyor sorumlu olduğumuz kimseleride günahlardan korumamız gerekiyor. Vesselam.

(Visited 222 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın