Bozuk Din Adamlarını Dışlamak Ötekileştirmek Değildir.

hadis-siz-nasilsaniz-basinizaŞimdilerde bir ötekileştirmek sözü moda haline geldi. Ötekileştirmek ne demektir.?
Hakkı batıldan ayırmak ile ötekileştirmek adeta birbirine karıştırılır halde geldi. Böyle bir bidat da yeni icad oldu?
Kur’an belli, Ayet belli, Ahkamı şeriye belli, Edille-i Şeriye belli.
Kim Edille-i Şer’iyenin  dışına çıkarsa o dalalet ehlidir. Bunu biz belirlemedik. Ehli Sünnet uleması Kur’an, Sünnet, İcam-i Ümet Kıyası fukahayı sahbelerden öğrendiler onlar da Rasulullahtan aldılar (sallallahu aleyhi vesellem).
Hıristiyanı, yahudiyi Allah’a inanıyor diye Müslüman sayamayız. Günah işleyene “kâfir” diyen Mutezileyi, günah ve sevap yok diyen Cebriyeyi, Hadisleri inkar eden Hariciye ve selefiyeci sapıkları, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’e küfreden Şia’yı ötekileştirmeyelim diye Sıratı müstekîm üzere olan ehli sünnetten sayamayız.
Asıl bunları ötekileştirilmezsek o zaman Kur’an ve Sünnete ihanet etmiş oluruz.
Ancak şu var ki, biz bunları bizim gibi inanmaya asla zorlamayız, onlara baskı da yapmayız. Bize düşen tebliğdir. Yazarız ,söyleriz, kabul etmezlerse Allah’a havale ederiz.
Bu saydığımız sapkınlar, Yahudi ve İngiliz projesinin parçalarıdır. Batıda Osmanlı imparatorluğunu, doğuda Timur oğulları İslam imparatorluğunu o İngiliz kafirleri söz konusu bu sapkınlar vesilesi ile yıkmıştır.
Bunları ötekileştirmeyelim de ne yapalım.?

 


(Visited 142 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın