Büyüyü Bozmak İçin Ne Yapmalı.?

büyüYazan: Bekir Abdullah

Büyü yapmak küfürdür. Büyüyü çözmek ise sünnettir.

Felak ve Nas suresinin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler:
1- Müfessirler demişlerdir ki:
“Rasulullah (s.a.v.)’a hizmet eden yahudi bir çocuk vardı. Yahudiler ona yaklaştılar ve ondan Rasulullah’ın baş tarağını ve tarağın dişlerinden bir miktar alıncaya kadar ayrılmadılar. O da onlan aldı ve onlara verdi. Onlar da Rasulullah (s.a.v.)’a sihir yaptılar.
Yahudi Lebib b. el-A’sam bu işi üzerine aldı. Sonra adına “Zervan” denilen Benî Zurayk Kuyusu’nda o sihri gizledi.
Bu sebeple Rasulullah (s.a.v.) hastalandı. Başının saçları yayıldı ve saçıldı. Bu, altı ay devam etti. Görülüyordu ki kadınlar O’na gidiyorlar, fakat O kadınlara gitmiyordu. Rasulullah (s.a.v.) erimeye başladı. Başına geleni de bilmiyordu.
Bir gün uyurken ansızın O’na iki melek geldi. Birisi baş tarafına, diğeri de ayak tarafına oturdu. Baş tarafına oturan dedi ki:
“Bu adama ne oluyor?” Diğeri de:
“Tubbe yapıldı” dedi. Öbürü:
“Tubbe nedir?” diye sordu. Diğeri de:
“Sihirdir” dedi. Öbürü:
“O’na kim sihir yapmış?” dedi. Diğeri:
“Yahudi Lebib b. el-A’sam” diye cevap verdi. Sordu ki:
“Ne ile sihir yapmış?” O da:
“Saç tarağıyla” dedi.
“O nerededir?” diye sordu. Diğeri:
“Zirvan Kuyusu’nda taşın[11] altında hurma çiçeğinin kabuğuna sarılı.[12]
Rasulullah (s.a.v.) uyandı ve buyurdu ki:
“Ey Aişe anladın mı? Allah Teala bana hastalığımı haber verdi.” Sonra Ali, Zübeyr ve Ammar b. Yasir’i gönderdi. Bu kuyunun suyunu boşalttılar. Sanki su, bekletilmiş üzüm gibiydi. Sonra taşı kaldırdılar ve hurma çiçeğinin kabuğunu çıkardılar. Bir de baktılar ki, Rasulullah (s.a.v.)’ın tarağı ile tarağının dişleri ve bir de o cuffede kendisinde on bir düğüm bulunan bağlanmış ve iğne ile birbirine geçirilip batırılmış bir ip var.
Bunun üzerine Allahu Teala Muavizeteyn Sûreleri’ni indirdi. Rasulullah (s.a.v.) her bir âyeti okudukça bir düğüm çözüldü. Rasulullah (s.a.v.) rahatladı. Son düğümler de çözülünce Rasulullah (s.a.v.) sanki bağlandığı bir ip etrafından çözülmüş gibi rahatladı. Cebrail (a.s.) şöyle demeye başladı:
“Seni Allah’ın adıyla tedavi ediyorum. Sana eziyet veren her şeyden, hased edenden, nazar edenden, Allah sana şifa versin.”

BÜYÜDEN KURTULMAK İÇİN NE YAPILIR..?
Büyüyü ortadan kaldırmak için ağzı temiz, yani küfürden ve şirkten sakınan, mümkünse Kur’an’ı tecvidle okuyabilen salih bir erkek veya bir hanıma veya kendiniz de olabilir abdestli olarak;
11 kez fatiha,
11 kez Ayetelkürsi,
11 kez ihlas,
11 kez felak ve nas sureleri bir bardak suya okutulsun.
Sonra, büyülü olan kimse suyun yarısını üç yudum da besmele ile içsin. Bu mümkün olmazsa çay suyuna konulur herkes ondan içebilir.
Daha sonra büyü yapıldığı sanılan kişi kalan suyu bir kova su ile karıştırıp onunla gusül abdest alsın.

Büyü yapılan kimseye duaların etkili olabilmesi için amentünün içeriğine inanması ve şifayı Allahu Tealadan beklemesi şarttır. 

Büyüye kapılmamak için beş vakit namazını hiç bırakmamak,
Her sabah ve akşam ihlas, felak ve nas surelerini en az üçer kez okumak çok iyi gelir….
Şifa Allah’tan dua vesiledir.

Sonsuz Kurtuluş Reçetemiz Ehl-i Sünnet İtiakadı Nedir?
TIKLAYINIZ
:
Ehli Sünnet İnancı (itikadı)
Yine sitemiz de bulunan El-Fazı Küfür bahsini okusun küfürden ve şirkten sakınsın. İlgili yazıyı okumak için TIKLAYINIZ:
Elfazı Küfür (Dinden Çıkaran Söz ve İşler)

 

 

Kaynaklar:
____________________
[1] Tefsîr-i Kurtubî: 20/251; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7081; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/982.
[2] İbnu’l-Cevzî, age. IX,270. Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/982.
[3] Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7081.
[4] Tefsirü’l-Keşşaf: 4/820; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7081; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/982.
[5] Şevkanî, Fethü’l-Kadîr: 5/518; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7081.
[6] Şevkanî, Fethü’l-Kadîr: 5/518; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7082.
[7] Müslim, Tirmizi, Nesai, İstiaze: 1; Daremi, Fezail-i Kur’an: 25; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7082.
[8] Şevkani, Fethü’l-kadir: 5/522; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7094.
[9] Tefsîrü’l-Keşşaf: 4/823; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7094.
[10] Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/982.
[11] Su çekilirken ayak basılan irice taş.
[12] el-Cuf: Hurma çiçeğinin kabuğudur. “er-Raufe” ise kuyunun altında bulunan ve suyu çekenlerin bastığı taştır.

 

DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Muruvvet Basoglu için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Büyüyü Bozmak İçin Ne Yapmalı.?” üzerine 6 yorum.

 1. Hocam Demek istediğim şu kutsal ayetler nasıl alet edilebiliyor nasıl çarpılmıyor bunu yapanlar onu anlamıyorum? Allahü teala kendi ayetlerinin bu işlere alet edilmesine neden müsade ediyor?

  1. Allahu teala buyurdu ki mealen:
   – Bununla beraber Allah, insanları kazandıkları (günahlar) yüzünden hemen yakalayıverseydi, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet ecelleri gelince gereğini yapar.Şüphe yok ki Allah, kullarını görmektedir.” (Fatır/45)
   Her şey imtihandır. Onları hemen öldürmemesi de imtihandır. Hem onlara iman edip tövbe etmeleri için süre veriyor hemde iman edenlerin sabrını imtihan ediyor.

 2. İyi akşamlar. Hocam ben internette denk geldim. Zilzal suresini okuyarak aşk büyüsü yapıyorlarmış. Kuran ayetlerini böyle büyü gibi işlere nasıl alet edebiliyorlar? Bu büyüler içinde ayet okunmasına rağmen nasıl tutuyor?

  1. Kuran’ı alet ederek büyü yapanlar kafirdir. Onlara halk arasında cinci hocalar denilir.

  1. Anormal davranışlar sergilediğinizde ya da nefret ettiğinizde.
   Normal şartların dışında birisini aniden ölesiye sevmeye ya da ondan nefret etmeye başladığınızda size büyü yapılmış demektir.

Muruvvet Basoglu için bir cevap yazın Cevabı iptal et