Cinlerin Varlığını İnkar Etmek Küfürdür

SORU: Hocam, haberyuzdeyuz.com; “Uyanın ey halkım. Siz hala cin peri ile uğraşıp gereksiz şeylere kafa yorarken memleket elden gidiyor haberiniz var mı? Adamlar cin peri büyü derken onlar malı götürüyor. Uyan artık vatandaş. Kafanızı birazda  memleket için yorun.”  diyor buna cevabınız nedir.? 

CEVAP: Ona cevabımız Kur’an ve Hadisi şerifler cinlerin varlığından söz ederken birilerinin kalkıp “cin yok” demesi onun cehaletine ve küfrüne hükmedilir. Zira öyle kimseler bilerek veya bilmeyerek Kur’an ve Rasulullahı yalanlamış olurlar.
İşte Kur’an’da cinlerin varlığından ve konuşmalarından söz eden Cin Suresi meali şerifi: 
Cin Suresi, 1-14 (mealen):
1 – Deki (Ey Rasülüm): Hakikat bir takım cinnin Kur’ân dinleyip de şöyle dedikleri bana vahyedildi. Şüphesiz biz, hayret verici bir Kur’ân dinledik.
– O Kur’ân hidayete erdiriyor, biz de ona iman ettik. Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız.
3 – Doğrusu, Rabbimizin şanı çok yüksektir. Ne bir arkadaş edinmiştir, ne de bir çocuk.
4 – Meğer bizim beyinsiz (İblis), Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş.
5
 – Doğrusu biz insanları ve cinleri Allah’a karşı asla yalan söylemez sanmışız.
6- Doğrusu insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere sığınırlardı da onların şımarıklıklarını artırırlardı.
7
 – Doğrusu onlar sizin zannettiğiniz gibi, zannetmişlerdi ki, Allah asla kimseyi Peygamber göndermeyecek.
8 – (Cinler, dediler ki): “Biz göğe dokunduk, onu kuvvetli bekçiler ve alevlerle dolu bulduk.”
9 – “Doğrusu biz göğün bazı mevkilerinde dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinleyecek olursa kendini gözetleyen parlak bir alev buluyor.”
10 – “Doğrusu biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murat edildi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?”
11 – Doğrusu bizler; bizden iyi olanlar da var, olmayanlar da var. Biz çeşitli yollara ayrılmışız.
12 – “Doğrusu biz anladık ki, Allah’ı yerde acze düşürmemize imkân yok. Kaçmakla da O’nu asla âciz bırakamayacağız.”
13 – “Doğrusu biz o hidayet rehberini dinlediğimizde ona iman ettik. Kim Rabbine inanırsa, ne hakkının eksik verilmesinden korkar, ne de kendisine kötülük edilmesinden.
14 – “Ve biz, bizlerden müslümanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Müslüman olanlar, işte onlar doğru yolu arayanlardır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir cevap yazın